102:Þessi frétt er runnin út og mun ekki birtast!
Prenta síðu

Ályktanir aðalfundar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldinn 12. maí 2009 //

Ályktanir aðalfundar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldinn 12. maí 2009

Sparnaður og hagræðing í heilbrigðiskerfinu
Aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) haldinn 12. maí 2009, óskar nýrri ríkisstjórn velfarnaðar í þeim erfiðu verkefnum sem framundan eru. Aðalfundur Fíh vill ítreka nauðsyn þess að haft sé samráð við heilbrigðisstéttir varðandi aðgerðir sem snerta skjólstæðinga þeirra sem og vinnuumhverfi og kjör heilbrigðisstarfsmanna. Aðalfundurinn skorar á ríkisstjórnina að gæta þess að sparnaður og hagræðing í heilbrigðiskerfinu komi ekki niður á öryggi sjúklinga. Einnig vill félagið minna á mikilvægi þess að halda áfram úti öflugri heilsuvernd í samfélaginu og koma þannig í veg fyrir að ástandið nú hafi skaðleg áhrif á heilsufar þjóðarinnar til langs tíma.

Heimahjúkrun og hjúkrunarheimili
Aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldinn 12. maí 2009, hvetur nýja ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að falla frá áætlunum um að færa yfirstjórn heimahjúkrunar og hjúkrunarheimila frá heilbrigðisráðuneyti til félags- og tryggingamálaráðuneytis. Nýjar reglur um vistunarmat aldraðra leiða til þess að eingöngu þeir aldraðir sem hafa fjölþætt heilbrigðisvandamál og þurfa mikla hjúkrunarþjónustu vistast nú á hjúkrunarheimilum, enda úrræði félagsþjónustunnar þá fullreynd. Þjónusta á hjúkrunarheimilum er fyrst og fremst heilbrigðisþjónusta og getur því ekki fallið undir hugmyndafræði félagsmála.

Samningar um sjálfstæðan rekstur
Aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldinn 12. maí 2009, hvetur stjórnvöld til að ganga til samninga við hjúkrunarfræðinga sbr. lög um heilbrigðisþjónustu frá 1. september 2007, þar sem kveðið er skýrt á um heimild ráðherra til að semja um og bjóða út bæði rekstur og kaup á heilbrigðisþjónustu. Aðalfundurinn bendir á að styttri legutími á sjúkrahúsum og áhersla á að aldraðir og langveikir búi sem lengst á eigin heimilum kalli á aukna sérhæfða hjúkrunarþjónustu utan stofnana. Með slíkum samningum má bæta gæði í heilbrigðisþjónustu og draga úr kostnaði.

Um byggingu nýs Landspítala
Aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldinn 12. maí 2009, lýsir fullum stuðningi við framkomnar tillögur Huldu Gunnlaugsdóttur forstjóra LSH um byggingu nýs Landspítala. Aðalfundurinn leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að sameina starfsemi spítalans á einn stað hið fyrsta. Slík sameining mun án efa leiða til aukinna gæða þjónustunnar og meiri hagkvæmni í rekstri.

Um kjarasamninga
Aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldinn 12. maí 2009, hvetur stjórnvöld til þess að ljúka sem fyrst gerð kjarasamnings við félagið. Við þær efnahagsaðstæður sem þjóðin glímir nú við er mikilvægara en nokkru sinni að festa sé í kjaramálum. Slíkt auðveldar stjórnvöldum, stjórnendum stofnana og launamönnum að gera raunhæfar áætlanir í rekstri. Það leiðir einnig til stöðugleika í starfsemi sem er einn grunnþátta góðrar heilbrigðisþjónustu.


Til baka