Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Sjóðsfélagar orlofssjóðs eru hjúkrunarfræðingar sem greiða í orlofssjóð, og byggir sjóðurinn á punktakerfi. Sjóðsfélagar ávinna sér 1 punkt fyrir hvern unninn mánuð á ári, og geta nýtt sér þá svo lengi sem punktaeign sé nægjanleg fyrir viðskiptum. Þetta á líka við um eftirlaunaþega þar til punktar þeirra eru uppurnir. 

 

Til að geta gengið frá kaupum á vef orlofssjóðs er nauðsynlegt að hafa Íslykil eða rafræn skilríki.

Á orlofsvef félagsins er að finna allar nánari upplýsingar um íbúðir og orlofshús sem eru í boði.
Fyrsta hvers mánaðar kl. 9:00 opnar orlofsvefurinn fyrir skráningu nýs mánaðar eins og segir hér að neðan.
Athugið að þetta á ekki við um sumarúthlutanir.

 

Þann fyrsta                         
hefst skráning fyrir      
janúar
apríl
febrúar
maí
mars
júní
apríl
júlí
maí
ágúst
júní
september
júlí
október
ágúst
nóvember
september
desember
október
janúar
nóvember
febrúar
desember
mars

 

Orlofsíbúðir Fíh í Reykjavík og á Akureyri

Tveggja vikna forgangur er fyrir félagsmenn sem búa utan þess svæðis sem orlofsíbúðir Fíh eru á.
 Þetta eru íbúðirnar í Sóltúni, Klapparstíg og Boðagranda í Reykjavík og Furulundur á Akureyri.  
Þetta gildir einnig um Munkaþverárstræti, Akureyri á veturna.Félagsmaður búsettur á höfuðborgarsvæði getur því ekki bókað íbúðir á höfuðborgarsvæði fyrr en fyrsta hvers mánaðar.

Félagsmenn utan höfuðborgarsvæðis geta aftur á móti bókað frá 15. hvers mánaðar sem á undan fer.

Sama á við um Akureyrarsvæði, þeir félagsmenn sem eru búsettir utan svæðis fá hálfsmánaðar forskot á að panta þær íbúðir.

 

Punktalaus viðskipti

Punktalaus viðskipti eru í gildi á veturna á virkum dögum í íbúðir og bústaði sé eignin utan eigin búsetusvæðis:

  • ef bókað er innan viku frá því að leigutími hefst
  • ef bókaðir eru dagar í miðri viku

 

Punktakerfi

Sótt er um á vef Orlofssjóðs, en til þess þarf Íslykil eða rafræn skilríki.

Hver sjóðsfélagi ávinnur sér 1 punkt fyrir hvern unninn mánuð. Uppfærsla á orlofspunktum fer fram í lok febrúar ár hvert skv. skilagreinum frá vinnuveitanda fyrir árið á undan. Hafi skilagreinar ekki borist frá vinnuveitendum fyrir undangengið ár verða þeir punktar ekki uppfærðir fyrr en í febrúar ári síðar. Fjöldi punkta stýrir því hverjir eru í forgangi til úthlutunar hverju sinni, og þeir ganga fyrir sem flesta punkta eiga. Punktar eru dregnir frá við úthlutun, en eru þó ekki greiðsla fyrir leigu. 

Punktastýrð úthlutun á vikuleigu sumarið 2017

Einungis þeir sem eiga tilskilinn fjölda orlofspunkta komast inn á orlofstímabilið fyrir vikuleigu (júní, júlí og ágúst) til að bóka á neðangreindum dögum:

14. - 21. mars:    
112-240
punktaeigendur geta bókað og greitt fyrir viku 
21. - 28. mars:
 82-240
punktaeigendur geta bókað og greitt fyrir viku 
28. mars:          
15-240
punktaeigendur geta bókað og greitt fyrir viku 

 

Punktafrádráttur í sumarleigu

Úthlutað er samkvæmt punktaeign sjóðsfélaga og eru punktar dregnir frá við hverja úthlutun á eftirfarandi hátt:

26. maí - 9. júní                         
15 punktar í frádrátt 
9. júní - 11. ágúst
30 punktar í frádrátt 
11.ágúst -8. september     
15 punktar í frádrátt 

 

Gjafabréf og kort eru fáanleg á orlofsvef félagsins undir liðnum Gjafabréf. Bréfin og kortin eru á sérstökum kjörum fyrir félagsmenn og eru niðurgreidd af orlofssjóði.

Gjafabréf Icelandair og Wowair

Gjafabréf Icelandair gilda tvö ár frá útgáfudegi (til Fíh) en gjafabréf Wowair gildir í eitt ár frá útgáfudegi (til Fíh) á það einnig við um ferðatímabilið. Gjafabréfin eru að upphæð kr. 30.000. Hægt er að kaupa allt að 4 gjafabréf í flug samanlagt á ári á meðan birgðir endast.  Athugið að ekki er hægt að greiða með gjafabréfi eftir að ferðin hefur verið bókuð og greidd.

Verð pr. Icelandair gjafabréf: kr. 18.000 og 3 punktar
Verð pr. Wowair gjafabréf: kr. 16.500 og 3 punktar

Flugfélag Íslands gjafabréf

Félagsmönnum býðst að kaupa 4 gjafabréf á ári að andvirði kr. 15.000. Bréfið gildir sem greiðsla upp í fargjald í beinu áæltunarflugi til allra áfangastaða Flugfélags Íslands. Athugið að ekki er hægt að greiða með gjafabréfi eftir að ferðin hefur verið bókuð og greidd.

Verð pr. bréf: kr. 7.500 og 2 punktar

Flugfélagið Ernir

Orlofssjóður niðurgreiðir fyrir félagsmann allt að 4 flugmiða á ári frá Flugfélaginu Erni. Einungis flugmiðar á nafni og kennitölu félagsmanns eru niðurgreiddir. Niðurgreiðslan fer fram með millifærslu inn á reikning félagsmanns eftir að hann hefur sent kvittun fyrir flugmiða með nafni og kennitölu á hjukrun@hjukrun.is.

Niðurgreiðsla pr. flugmiða: kr. 7.500 og 2 punktar

Hótelmiðar

Ódýrari gisting býðst gegn framvísun hótelmiða sem kaupa má á vef Orlofssjóðs. Verðin eru mismunandi eftir árstíðum, hótelum og stærð herbergja.

Gjafabréf í ferðir hjá Útivist og Ferðafélagi Íslands

Gjafabréfin eru að verðmæti 20.000 kr. í ferðir frá Útivist og Ferðafélagi Íslands og er hægt að kaupa tvö gjafabréf á ári. Verð til félagsmanna á gjafabréfinu er 10.000 kr.   Tveir punktar eru dregnir af við þessi kaup. Athugið að aðeins er hægt að nota eitt gjafabréf á mann í ferð hjá Útivist og aðeins í þær ferðir sem auglýstar eru í ferðaáætlun félagsins. 

Verð Útivist: kr. 10.000 og 2 punktar
 Verð Ferðafélags Íslands: kr. 10.000 og 2 punktar


Hvalfjarðargöng

10 miða afsláttarkort fyrir fólksbíla í Hvalfjarðargöngin. Hver félagsmaður getur keypt tvö 10 miða kort á ári svo lengi sem birgðir endast. Eftir að greitt hefur verið fyrir miðana eru þeir sendir í pósti.

Verð: kr. 3.350 og 1 punktur

Veiðikortið 2018

Veiðikortið veitir handhafa ótakmarkaða veiði í 35 veiðivötnum víðs vegar á landinu, og einnig er hægt að tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra. Kortið kostar 2.500 kr. Einungis er hægt að kaupa tvö veiðikort á ári. Í ítarlegum bæklingi sem fylgir kortinu eru vötnin kynnt sem og þær reglur sem gilda við hvert vatnasvæði.

Verð: kr. 2.500 og 1 punktur

Útilegukortið 2018

Kortið veitir eiganda þess, maka og fjórum börnum undir 16 ára aldri fría gistingu á tjaldsvæðum samstarfsaðila Útilegukortsins utan gistináttaskatts sem er kr. 111 pr einingu. Engin takmörk eru fyrir því hve oft má koma á hvert tjaldsvæði en einungis má gista í fjórar nætur samfellt í hver t skipti á hverju tjaldsvæði.

Nánari upplýsingar um tjaldstæðin er að finna á www.utilegukortid.is

Verð: kr. 10.900 og 2 punktar

Menningarkortið

Menningarkort Reykjavíkur gildir sem árskort í Listasafn Reykjavíkur (Hafnarhús, Kjarvalsstaði og Ásmundarsafn),  Borgarsögusafn Reykjavíkur (Árbæjarsafn, Landnámssýningu og Sjóminjasafn) og fá handhafar auk þess bókasafnskort í Borgarbókasafn Reykjavíkur. Kortið gildir á allar sýningar og viðburði á vegum safnanna og veitir að auki 10% afslátt á veitingastaði safnanna, safnverslanir og fleira.
Hver félagsmaður getur keypt 2 kort.  Kortið er virkjað í fyrstu notkun og gildir í eitt ár frá þeim degi.
Nánari upplýsingar er að finna á www.menningarkort.is

Verð: kr. 2.400 og 1 punktur

 

Golfkortið 2018

Gildistími frá 15.05.2018 og gildir til eins lengi og viðkomandi völlur er opinn árið 2018.

Golfkortið gildir 2 fyrir 1 á fjölda golfvalla um allt land. 

Golfkortið er sett í póst á næsta virka degi eftir kaup ásamt bæklingi sem því fylgir.

Vinsamlega kynnið ykkur reglur sem gilda um Golfkortið, ath. aðeins korthafi má nota kortið.

 Frekari upplýsingar um Golfkortið fást á facebook síðu Golfkortsins.

 

Spánarfrí bjóða félagsmönnum hjá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga áfram sérstakan afslátt fyrir vikuna á stjörnumerktum ** húsum. 

Um leið og bókað er þarf að taka fram um að félagsmenn Fíh sé að ræða til að fá afsláttinn. Þeir útvega einnig akstur til og frá flugvelli svo og bílaleigubíla. Farið er inn á neðangreinda slóð til þess að velja sér hús við hæfi:

www.spanarfri.is

Nafn og heimili

Sjóðurinn heitir Orlofssjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

Hlutverk

Sjóðnum er ætlað að auðvelda sjóðsfélögum að njóta orlofs. Sjóðurinn rekur orlofshúsnæði félagsins og hefur einnig það hlutverk að semja um aðra orlofsmöguleika fyrir sjóðsfélaga.

Réttur til aðildar að sjóðnum

Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá vinnuveitendum sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) um greiðslur í Orlofssjóð Fíh fyrir viðkomandi hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðsfélagar.

Þeir sjóðsfélagar sem njóta fullra réttinda í Orlofssjóði Fíh við töku lífeyris viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta. Um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sama gildir um fagaðila, atvinnuleitendur og öryrkja. Þeir viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta í sjóðnum en um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi njóta óskertra réttinda ef þeir greiða félagsgjöld af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Sjóðsfélagar í fæðingarorlofi ávinna sér þó ekki punkta.

Stjórn

Stjórn sjóðsins skipa fimm félagsmenn kjörnir á aðalfundi úr hópi þeirra félagsmanna sem rétt eiga, samkvæmt reglum Orlofssjóðs, til úthlutunar úr sjóðnum. Stjórn Orlofssjóðs skal kjörin til tveggja ára í senn. Í stjórn skulu vera formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur og skal stjórn skipta með sér verkum. Stjórn haldi gerðabók.

Skyldur sjóðsstjórnar

Stjórn Orlofssjóðs kemur saman eins oft og þurfa þykir. Hún ber ábyrgð á reglum varðandi úthlutanir úr sjóðnum. Allar breytingar þar á skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga til staðfestingar.

Stjórn Orlofssjóðs skal kynna með góðum fyrirvara þá þjónustu sem stendur félagsmönnum til boða á hverjum tíma svo og umsóknarfresti.

Stjórn Orlofssjóðs sér um að eignum sjóðsins sé vel við haldið og er vakandi fyrir nýjum möguleikum varðandi orlof félagsmanna.

Fyrir aðalfund Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga skal stjórn Orlofssjóðs leggja fram skýrslu um starfsemi og reikninga sjóðsins. Fjármálastjóri félagsins gerir grein fyrir reikningum og fjárhagsáætlun sjóðsins á aðalfundi Fíh.

Skyldur vinnuveitenda 

Vinnuveitendur greiða iðgjald til sjóðsins sem nemur 0,25% af heildarlaunum sjóðsfélaga, sbr. ákvæði kjarasamninga Fíh um framlag í Orlofssjóð.

Réttur sjóðsfélaga 

Sjóðsfélagar hafa rétt til að nýta sér þjónustu sjóðsins samkvæmt reglum hans á hverjum tíma. Upplýsingar um þjónustu sjóðsins skulu ávallt vera vel uppfærðar á vefsvæði Fíh.

Sjóðsfélagi ávinnur sér einn punkt fyrir hvern mánuð sem vinnuveitandi greiðir í sjóðinn fyrir viðkomandi.

Skyldur sjóðsfélaga

Sjóðsfélögum ber skylda til að ganga vel um þær eignir sem Orlofssjóður Fíh á eða hefur á leigu. Sjóðsfélagi ber ábyrgð á því húsnæði sem hann hefur á leigu og öllu sem því fylgir. Hann skuldbindur sig til að bæta það tjón sem verða kann af hans völdum, hvort heldur er af ásetningi eða gáleysi.

Framsal á leigurétti: 
Bannað er að framselja öðrum leigurétt eða leyfa öðrum óviðkomandi að leigja í sínu nafni eignir Orlofssjóðs eða þær sem sjóðurinn hefur á leigu. Ef sjóðsfélagi verður uppvís að framsali á leigurétti eða hefur leyft örðum óviðkomandi að leigja í sínu nafni er hann áminntur og skal leyfa sjóðsfélaga að tala sínu máli. Við endurtekið brot á ofangreindu banni missir sjóðsfélagi rétt til úthlutunar í þrjú ár.

Umgengni: 
Fylgja skal umgengnisreglum og reglum er varða þrif sem birtar eru á orlofsvef og eru til staðar í orlofshúsnæði. Áminnt er vegna brota á umgengnisreglum og fær sjóðsfélagi að tala sínu máli. Ef þrifum á orlofshúsnæði sjóðsins er ábótavant ber leigutaka að greiða sérstakt þrifagjald kr. 15.000 miðað við vísitölu neysluverðs í apríl 2017. Sé reikningur ekki greiddur í síðasta lagi á eindaga fer hann í innheimtu með tilheyrandi kostnaði. Við endurtekið brot á umgengnisreglum missir sjóðsfélagi rétt til leigu orlofshúsnæðis í tvö ár.

Ábendingar: 
Ef orlofsaðstöðu er ábótavant eru sjóðsfélagar beðnir um að láta umsjónamann vita sem allra fyrst eða skrifstofu Fíh.

Úthlutun

Úthlutunarreglur eru byggðar á punktaeign sjóðsfélaga. Fyrir hvern orlofskost dregst einn eða fleiri punktar frá punktaeign sjóðsfélaga.
Umsóknum um sumarúthlutanir orlofshúsa er forgangsraðað eftir fjölda punkta sem sjóðsfélagar eiga. Sumarorlofstímabilið er frá mánaðarmótum maí/júní til mánaðarmóta ágúst/september.
Allar pantanir og úthlutanir fara fram á rafrænu formi og í gegnum forrit sem raðar umsóknum eftir punktaeign sjóðsfélaga. Hefja skal punktastýrða sumarúthlutun orlofshúsa eigi síðar en 15. mars ár hvert.
Sjóðsfélagi sem hefur nýtt punkta sína að fullu á ekki rétt á úthlutunum eða niðurgreiðslu orlofskosta hjá sjóðnum.
Sjóðsfélögum og félagsmönnum, sem eiga ekki punkta, er heimilt að leigja bústaði og íbúðir félagsins með viku fyrirvara.

Tekjur

Stofnfé sjóðsins er Orlofssjóður Hjúkrunarfélags Íslands. Tekjur Orlofssjóðs eru kjarasamningsbundnar greiðslur launagreiðenda sjóðsfélaga, vextir og aðrar tekjur af eignum sjóðsins svo og gjafir.

Rekstur

Stjórn Orlofssjóðs fer með rekstur sjóðsins í umboði stjórnar félagsins. Allar mikilvægar ákvarðanir varðandi rekstur, fjárfestingar, skuldbindingar, kaup eða sölu eigna skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Sjóðurinn skal hafa sjálfstætt bókhald og vera ávaxtaður sérstaklega. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Rekstur sjóðsins skal standa undir sér.
Löggiltir endurskoðendur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og kjörnir skoðunarmenn reikninga, endurskoði reikninga Orlofssjóðs.
Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga ber ábyrgð á eigum sjóðsins. Verði Orlofssjóður lagður niður ráðstafar aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eigum hans.

Úrsögn

Sjóðfélagi telst segja sig úr Orlofssjóði Fíh ef umsamin orlofssjóðsframlög skv. 3. gr. hætta að berast sjóðnum.
Sjóðsfélagi getur ekki gert kröfu um hlutdeild í eigum sjóðsins við úrsögn.
Sjóðsfélagar, lífeyrisþegar, fagaðilar, atvinnuleitendur og öryrkjar teljast segja sig úr sjóðnum þegar punktaeign þeirra er uppurin sbr. 3. gr.

Gildistaka og önnur ákvæði

Reglum Orlofssjóðs Fíh verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins. Samþykki aðalfundur breytingar á reglum sjóðsins verða þær kynntar á viðeigandi vettvangi og uppfærðar á vefsvæði félagsins.

Reglur þessar tóku gildi á aðalfundi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 18. maí 2017.


Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála