Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Nýburar í áhættumati á vökudeild

Höfundur ljósmyndar:
30. september 2011
Lýsandi rannsókn á eftirliti eins árgangs

Gróa Sturludóttir, vökudeild 23D, Landspítala
Katrín Kolka Jónsdóttir, vökudeild 23D, Landspítala
Margrét Eyþórsdóttir, vökudeild 23D, Landspítala
Guðrún Kristjánsdóttir, hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands

Á vökudeild Barnaspítala Hringsins kemur fjöldi nýbura á ári í áhættumat í stuttan tíma strax eftir fæðingu vegna ýmissa skammvinnra vandamála. Ástand þeirra og inngrip er skráð á sérstök athugunareyðublöð. Samsetning  
markviss athugun eða rannsókn liggur fyrir um ástand þeirra. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta ástand þeirra barna sem ekki verða lögð inn á gjörgæslu í kjölfar áhættumats, ástæður fyrir matsinnlögn þeirra, lengd dvalar og gagnreynt fræðilegt samhengi þess áhættumats sem fram fer.

Í úrtaki voru börn skráð í áhættumat allt árið 2008 sem ekki lögðust inn á vökudeild í kjölfarið. Ferlið frá innlögn til áhættumatsað útskrift var skoðað og upplýsingar fengnar um samsetningu hópsins, lengd áhættumatsins og hvaða mynd athugunarblöðin gáfu af þeim. Af 409 nýburum voru gögn frá 398 skoðuð en upplýsingum var ábótavant hjá  
Í úrtaki voru drengir í meirihluta (55%) og áhættumatið varði skemur en 2 klst. hjá 74,5% barnanna en skemmst í 10 öndunarerfiðleikar (34,5%), slappleiki og/eða lágur Apgar (10,2%), keisarafæðing (9,5%) og grænt legvatn (7,3%). Meðgöngulengd spannaði 245 til 300 daga, 277 dagar að meðaltali. Samspil ástands og lengdar legu benti til að stytta mætti legutíma stórs hluta úrtaks og að e.t.v. hefði mátt sleppa áhættumatsinnlögn í allt að þriðjungi tilfella.

Þekking þessi nýtist til skoðunar á því hvernig megi bæta eftirlit með áhættunýburum. Frekari rannsókna er þörf til að koma í veg fyrir óþarfa aðskilnað móður og barns vegna áhættumats í kjölfar fæðingar.

Lykilorð: 
Nýburi, áhættumat, lífsmörk, öndunarerfiðleikar, Apgar.

4. tbl. 2011: Nýburar í áhættumati á vökudeild: Lýsandi rannsókn á eftirliti eins árgangs

Ritrýnd grein

Til bakagreinasafn

Pistlar og viðtöl

Börn og unglingar

Hjúkrun

Hjúkrunarfræðingurinn

Hildur Ey Sveinsdóttir ætlaði aldrei í hjúkrun. "Ég ætlaði að fara í mannfræði og stúdera ættbálka í Afríku. Þegar ég komst svo að því að fæstir mannfræðingar störfuðu sem slíkir, fór ég að hugsa minn gang og sá að hjúkrun gæti kannski verið svolítið sniðug og kom allri fjölskyldunni minni á óvart þegar ég tilkynnti að ég hefði sótt um hjúkrun í HA."

Nánar

Pistlar

Af hverju er Ísland með eitt lægsta hlutfall karlkyns hjúkrunarfræðinga í hinum vestræna heimi, ef ekki hreinlega það lægsta?

Nánar

Fagleg málefni

Hjúkrun

Líkn og lífslok

Saga

Hjúkrunarfræðingurinn

„Það mátti í raun ekki tala um þetta, hugmyndir voru um að öll umræða um dauðann vekti hræðslu,“ segir Bryndís Konráðsdóttir þegar hún rifjar upp þann tíma þegar hún hóf að kynna líknarmeðferð hér á landi á níunda áratug síðustu aldar. „Það voru ýmis ljón á veginum sem enginn skilur í dag.“

Nánar

Fræðigreinar

 • Virkjum sjúklinga til að ræða um framtíðina og meðferðarmarkmið

  Einstaklingum, sem greinast og lifa lengi með lífsógnandi sjúkdóma, fjölgar sífellt vegna framfara í greiningu og meðferð. Dæmi um slíkt eru bæði fleiri kostir í krabbameinslyfjameðferð, aðgerðum og ýmiss konar tækni sem lengir líf, s.s. notkun öndunarvéla hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu og MND.

  Fagið

  Meðferð

  Samskipti

  Faggrein

 • Svefn og vaktavinna

  Vaktavinna, sem er veruleiki margra hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, getur haft margvíslegar afleiðingar á heilsu þeirra og lífsgæði bæði til skemmri og lengri tíma. Rannsóknir benda til að vaktavinna geti með tímanum stuðlað að þunglyndi, streitu og kvíða og þá eru marktæk tengsl milli vaktavinnu og langvinnrar vitsmunalegrar skerðingar.

  Fagið

  Fagleg málefni

  Forvarnir og fræðsla

  Svefn

  Vinnumarkaður

  Faggrein