Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Starfstengd viðhorf og líðan hjúkrunarfræðinga á Landspítala

Höfundur ljósmyndar:
30. september 2011

Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, Háskóla Íslands
Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands


Vinnuálag í heilbrigðisþjónustu hefur aukist síðustu ár og einkenni um kulnun meðal heilbrigðisstarfsmanna er vaxandi vandi hérlendis og erlendis. Rannsóknir sýna að slíkum aðstæðum fylgir hætta á mistökum sem oft má rekja til mikils álags auk samskipta- og stjórnunarvanda. Nýjar rannsóknir undirstrika mikilvægi úrbóta á starfsumhverfi heilbrigðisstarfsmanna, einkum með því að tryggja að starfsfólk hafi áhrif á ákvarðanir um eigin störf og njóti félagslegs stuðnings frá samstarfsfólki og stjórnendum.

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta einkenni kulnunar meðal hjúkrunarfræðinga á bráðalegudeildum (lyf- og skurðlækninga) á Landspítala (LSH) og kanna tengsl við sálfélagslega þætti, einkum vinnuálag, sjálfræði og stuðning í starfi.

Gagnasöfnun fór fram í mars 2008. Hjúkrunarfræðingar (n=206) svöruðu tveimur viðurkenndum spurningalistum um sálfélagslegt starfsumhverfi og einkenni kulnunar. Kí-kvaðrat var notað til að skoða tengsl bakgrunnsbreyta og sálfélagslegra þátta og t-próf til
að kanna mun á milli hópa og hugsanlegar breytingar á umfangi kulnunar miðað við fyrri rannsókn á Landspítala.

Niðurstöður sýndu að vinnuálag var mikið og aðeins þriðjungur þátttakenda sagðist oft geta haft áhrif á mikilvægar ákvarðanir fyrir starfið. Félagslegur stuðningur reyndist einnig mikill og sérstaklega meðal yngra starfsfólks. Einkenni um hlutgervingu voru meiri en í fyrri rannsókn á LSH og mat á eigin vinnuafköstum var lakara en fyrri rannsókn hafði leitt í ljós. Vísbending kom fram um aukið tilfinningaþrot á lyflæknissviði I og tengdist það
vinnuálagi. Niðurstöður benda eindregið til að efla þurfi verndandi þætti í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á LSH þar sem áhersla er lögð á sjálfræði í starfi, uppbyggileg samskipti og stuðning stjórnenda.

Lykilorð: Vinnuálag, ákvarðanavald, stuðningur, kulnun, sálfélagslegt starfsumhverfi.

4. tbl. 2011: Starfstengd viðhorf og líðan hjúkrunarfræðinga á Landspítala

Ritrýnd grein

Til bakagreinasafn

Pistlar og viðtöl

Börn og unglingar

Hjúkrun

Hjúkrunarfræðingurinn

Hildur Ey Sveinsdóttir ætlaði aldrei í hjúkrun. "Ég ætlaði að fara í mannfræði og stúdera ættbálka í Afríku. Þegar ég komst svo að því að fæstir mannfræðingar störfuðu sem slíkir, fór ég að hugsa minn gang og sá að hjúkrun gæti kannski verið svolítið sniðug og kom allri fjölskyldunni minni á óvart þegar ég tilkynnti að ég hefði sótt um hjúkrun í HA."

Nánar

Pistlar

Af hverju er Ísland með eitt lægsta hlutfall karlkyns hjúkrunarfræðinga í hinum vestræna heimi, ef ekki hreinlega það lægsta?

Nánar

Fagleg málefni

Hjúkrun

Líkn og lífslok

Saga

Hjúkrunarfræðingurinn

„Það mátti í raun ekki tala um þetta, hugmyndir voru um að öll umræða um dauðann vekti hræðslu,“ segir Bryndís Konráðsdóttir þegar hún rifjar upp þann tíma þegar hún hóf að kynna líknarmeðferð hér á landi á níunda áratug síðustu aldar. „Það voru ýmis ljón á veginum sem enginn skilur í dag.“

Nánar

Fræðigreinar

 • Virkjum sjúklinga til að ræða um framtíðina og meðferðarmarkmið

  Einstaklingum, sem greinast og lifa lengi með lífsógnandi sjúkdóma, fjölgar sífellt vegna framfara í greiningu og meðferð. Dæmi um slíkt eru bæði fleiri kostir í krabbameinslyfjameðferð, aðgerðum og ýmiss konar tækni sem lengir líf, s.s. notkun öndunarvéla hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu og MND.

  Fagið

  Meðferð

  Samskipti

  Faggrein

 • Svefn og vaktavinna

  Vaktavinna, sem er veruleiki margra hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, getur haft margvíslegar afleiðingar á heilsu þeirra og lífsgæði bæði til skemmri og lengri tíma. Rannsóknir benda til að vaktavinna geti með tímanum stuðlað að þunglyndi, streitu og kvíða og þá eru marktæk tengsl milli vaktavinnu og langvinnrar vitsmunalegrar skerðingar.

  Fagið

  Fagleg málefni

  Forvarnir og fræðsla

  Svefn

  Vinnumarkaður

  Faggrein