Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Starfstengd viðhorf og líðan hjúkrunarfræðinga á Landspítala

30. september 2011

Anna Guðbjörg Gunnarsdóttir, hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð
Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, Háskóla Íslands
Sigrún Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands


Vinnuálag í heilbrigðisþjónustu hefur aukist síðustu ár og einkenni um kulnun meðal heilbrigðisstarfsmanna er vaxandi vandi hérlendis og erlendis. Rannsóknir sýna að slíkum aðstæðum fylgir hætta á mistökum sem oft má rekja til mikils álags auk samskipta- og stjórnunarvanda. Nýjar rannsóknir undirstrika mikilvægi úrbóta á starfsumhverfi heilbrigðisstarfsmanna, einkum með því að tryggja að starfsfólk hafi áhrif á ákvarðanir um eigin störf og njóti félagslegs stuðnings frá samstarfsfólki og stjórnendum.

Tilgangur rannsóknarinnar var að meta einkenni kulnunar meðal hjúkrunarfræðinga á bráðalegudeildum (lyf- og skurðlækninga) á Landspítala (LSH) og kanna tengsl við sálfélagslega þætti, einkum vinnuálag, sjálfræði og stuðning í starfi.

Gagnasöfnun fór fram í mars 2008. Hjúkrunarfræðingar (n=206) svöruðu tveimur viðurkenndum spurningalistum um sálfélagslegt starfsumhverfi og einkenni kulnunar. Kí-kvaðrat var notað til að skoða tengsl bakgrunnsbreyta og sálfélagslegra þátta og t-próf til
að kanna mun á milli hópa og hugsanlegar breytingar á umfangi kulnunar miðað við fyrri rannsókn á Landspítala.

Niðurstöður sýndu að vinnuálag var mikið og aðeins þriðjungur þátttakenda sagðist oft geta haft áhrif á mikilvægar ákvarðanir fyrir starfið. Félagslegur stuðningur reyndist einnig mikill og sérstaklega meðal yngra starfsfólks. Einkenni um hlutgervingu voru meiri en í fyrri rannsókn á LSH og mat á eigin vinnuafköstum var lakara en fyrri rannsókn hafði leitt í ljós. Vísbending kom fram um aukið tilfinningaþrot á lyflæknissviði I og tengdist það
vinnuálagi. Niðurstöður benda eindregið til að efla þurfi verndandi þætti í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga á LSH þar sem áhersla er lögð á sjálfræði í starfi, uppbyggileg samskipti og stuðning stjórnenda.

Lykilorð: Vinnuálag, ákvarðanavald, stuðningur, kulnun, sálfélagslegt starfsumhverfi.

4. tbl. 2011: Starfstengd viðhorf og líðan hjúkrunarfræðinga á Landspítala

Ritrýnd grein

Til bakagreinasafn

Pistlar og viðtöl

Þegar er hafin vinna fyrir komandi kjarasamninga hjá Fíh og er nauðsynlegt að vanda undirbúning þeirrar vinnu vel. Rafræn könnun verður send út núna í nóvember til starfandi hjúkrunarfræðinga og óskað eftir þeirra viðhorfum og væntingum.

Nánar

Fagið

Pistlar

Í mars síðastliðnum fór fram námskeið í öruggri lyfjaumsýslu. Námskeiðið var haldið á Laugarvatni á vegum MEDICO-hópsins (nordic Medication Educators’ Collaboration) sem er hópur kennara í hjúkrunarfæði á norðurlöndunum og Eistlandi.

Nánar

Pistill formanns

Félagið

Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga einkennist mjög af því að hjúkrunarfræðinga vantar til starfa á nánast öllum sjúkrahúsum, heilbrigðisstofnunum, hjúkrunarheimilum og á heilsugæslustöðvum á landinu

Nánar

Fræðigreinar

 • Notkun interRAI-upphafsmats til að meta þjónustuþörf í heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu

  Ingibjörg Hjaltadóttir og Hallveig Skúladóttir

  Mikil fjölgun í hópi þeirra sem vilja búa í sjálfstæðri búsetu þrátt fyrir versnandi heilsufar og óska eftir þjónustu heimahjúkrunar gefur tilefni til þess að skoða kosti þess að nota samræmt matstæki, eins og interRAI-matstækið (Resident Assessment Instrument) sem metur heilsufar, færni og þjónustuþörf þjónustuþega.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Athafnir og þátttaka eldri borgara

  Margrét Brynjólfsdóttir, Guðrún Pálmadóttir og Sólveig Ása Árnadóttir

  Árið 2013 voru 13,6% íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum 65 ára eða eldri. Tilgangur verkefnisins var að rannsaka athafnir og þátttöku í daglegu lífi meðal heimabúandi eldri borgara á þessu svæði.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Endurskilgreining á lífi og sjálfi: Reynsla yngra fólks af því að fá hjartaáfall

  Birna Gestsdóttir, Árún K. Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri

  Lítið er vitað um reynslu „yngri“ Íslendinga af því að fá hjartaáfall. Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta á þeirri lífsreynslu að fá hjartaáfall „ungur“ svo að hægt sé að veita þessum sjúklingahóp viðeigandi hjúkrun og þjónustu.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Mat hjúkrunarfræðinga sem sjá um bráðatilvik á landsbyggðinni á eigin hæfni

  Íris Kristjánsdóttir og Herdís Sveinsdóttir

  Bráðamóttökum landsbyggðarinnar er ætlað að veita skammtímabráðaþjónustu sjúklingum sem hafa slasast eða veikst alvarlega. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar, sem taka á móti og sinna bráðveikum og slösuðum sjúklingum, meta hæfni sína.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Reynsla fólks af auknum þroska í kjölfar sálrænna áfalla

  Hulda Sædís Bryngeirsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir
  Rannsóknir á afleiðingum sálrænna áfalla hafa aðallega beinst að neikvæðum afleiðingum þeirra. Tilgangur þessarar rannsóknar var að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu fólks af sálrænum áföllum og auknum þroska í kjölfar þeirra.

  Fagið

  Ritrýnd grein

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála