Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Áhrif slökunarmeðferðar á einkenni sjúklinga með krabbamein

Höfundur ljósmyndar:
12. desember2011

Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Lilja Jónasdóttir og Nanna Friðriksdóttir

Slökunarmeðferð hefur verið í boði á dag- og göngudeild blóð og krabbameinslækninga á Landspítalanum í rúman áratug. Sjúklingar hafa greint frá ánægju sinni með meðferðina og sagt að hún hafi góð áhrif á líðan þeirra, en árangur hennar hefur ekki verið markvisst metinn. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvaða áhrif slökunarmeðferð hefur á níu algeng einkenni hjá sjúklingum með krabbamein. Frá árinu 2007 hafa krabbameinssjúklingar, sem þiggja slökunarmeðferð, verið beðnir um að meta líðan sína og einkenni fyrir og eftir slökunarmeðferð með einkennamælitækinu Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). ESAS metur styrk níu einkenna á tölukvarðanum 0-10, þar sem hærri tala þýðir verra einkenni. Gagna var aflað úr sjúkraskrá 251 sjúklings með krabbamein sem fékk slökunarmeðferð frá janúar 2007 til ágúst 2008. Gerður var tölfræðilegur samanburður á tíðni, fjölda og styrk einkenna hjá sjúklingum fyrir og eftir hverja slökunarmeðferð. 

Niðurstöður sýndu að eftir slökun voru marktækt færri sjúklingar með einkenni, meðalfjöldi einkenna var marktækt lægri og meðalstyrkur allra einkenna á ESAS-mælitækinu var marktækt minni. Mest fækkaði sjúklingum sem fundu fyrir vanlíðan úr 92% í 59%, með kvíða úr 78% í 59%, með þreytu úr 87% í 65% og með mæði úr 60% í 40%.

Fyrir slökunarmeðferð var meðalfjöldi (SF) einkenna, sem hver sjúklingur fann fyrir, 6,2 (2,2) og fækkaði í 4,8 (2,8) (p <0,001) eftir meðferð. Meðalstyrkur (SF) einkenna lækkaði mest fyrir vanlíðan úr 3,8 (1,9) í 1,8 (2,1) (p<0,001), þreytu úr 3,9 (2,2) í 1,9 (1,9) (p<0,001) og kvíða úr 3,5 (2,1) í 1,5 (1,6) (p<0,001). Meðalgildin fyrir einkennin vanlíðan og þreytu lækkuðu mest. Álykta má að einstaklingshæfð slökunarmeðferð hafi haft mjög jákvæð og að minnsta kosti tímabundin áhrif til þess að draga bæði úr tíðni og styrk einkenna sem eru algeng hjá sjúklingum með krabbamein. Mikilvægt er að efla þessa þjónustu fyrir krabbameinssjúklinga.

Lykilorð: Slökunarmeðferð, samþætt viðbótarmeðferð, einkenni, krabbamein, ESAS.

6.tbl. 2011: Áhrif slökunarmeðferðar á einkenni sjúklinga með krabbamein

Ritrýnd grein

Til bakagreinasafn

Pistlar og viðtöl

Börn og unglingar

Hjúkrun

Hjúkrunarfræðingurinn

Hildur Ey Sveinsdóttir ætlaði aldrei í hjúkrun. "Ég ætlaði að fara í mannfræði og stúdera ættbálka í Afríku. Þegar ég komst svo að því að fæstir mannfræðingar störfuðu sem slíkir, fór ég að hugsa minn gang og sá að hjúkrun gæti kannski verið svolítið sniðug og kom allri fjölskyldunni minni á óvart þegar ég tilkynnti að ég hefði sótt um hjúkrun í HA."

Nánar

Pistlar

Af hverju er Ísland með eitt lægsta hlutfall karlkyns hjúkrunarfræðinga í hinum vestræna heimi, ef ekki hreinlega það lægsta?

Nánar

Fagleg málefni

Hjúkrun

Líkn og lífslok

Saga

Hjúkrunarfræðingurinn

„Það mátti í raun ekki tala um þetta, hugmyndir voru um að öll umræða um dauðann vekti hræðslu,“ segir Bryndís Konráðsdóttir þegar hún rifjar upp þann tíma þegar hún hóf að kynna líknarmeðferð hér á landi á níunda áratug síðustu aldar. „Það voru ýmis ljón á veginum sem enginn skilur í dag.“

Nánar

Fræðigreinar

 • Virkjum sjúklinga til að ræða um framtíðina og meðferðarmarkmið

  Einstaklingum, sem greinast og lifa lengi með lífsógnandi sjúkdóma, fjölgar sífellt vegna framfara í greiningu og meðferð. Dæmi um slíkt eru bæði fleiri kostir í krabbameinslyfjameðferð, aðgerðum og ýmiss konar tækni sem lengir líf, s.s. notkun öndunarvéla hjá sjúklingum með langvinna lungnateppu og MND.

  Fagið

  Meðferð

  Samskipti

  Faggrein

 • Svefn og vaktavinna

  Vaktavinna, sem er veruleiki margra hjúkrunarfræðinga og ljósmæðra, getur haft margvíslegar afleiðingar á heilsu þeirra og lífsgæði bæði til skemmri og lengri tíma. Rannsóknir benda til að vaktavinna geti með tímanum stuðlað að þunglyndi, streitu og kvíða og þá eru marktæk tengsl milli vaktavinnu og langvinnrar vitsmunalegrar skerðingar.

  Fagið

  Fagleg málefni

  Forvarnir og fræðsla

  Svefn

  Vinnumarkaður

  Faggrein