Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Áhrif slökunarmeðferðar á einkenni sjúklinga með krabbamein

12. desember2011

Þóra Jenný Gunnarsdóttir, Lilja Jónasdóttir og Nanna Friðriksdóttir

Slökunarmeðferð hefur verið í boði á dag- og göngudeild blóð og krabbameinslækninga á Landspítalanum í rúman áratug. Sjúklingar hafa greint frá ánægju sinni með meðferðina og sagt að hún hafi góð áhrif á líðan þeirra, en árangur hennar hefur ekki verið markvisst metinn. 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna hvaða áhrif slökunarmeðferð hefur á níu algeng einkenni hjá sjúklingum með krabbamein. Frá árinu 2007 hafa krabbameinssjúklingar, sem þiggja slökunarmeðferð, verið beðnir um að meta líðan sína og einkenni fyrir og eftir slökunarmeðferð með einkennamælitækinu Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS). ESAS metur styrk níu einkenna á tölukvarðanum 0-10, þar sem hærri tala þýðir verra einkenni. Gagna var aflað úr sjúkraskrá 251 sjúklings með krabbamein sem fékk slökunarmeðferð frá janúar 2007 til ágúst 2008. Gerður var tölfræðilegur samanburður á tíðni, fjölda og styrk einkenna hjá sjúklingum fyrir og eftir hverja slökunarmeðferð. 

Niðurstöður sýndu að eftir slökun voru marktækt færri sjúklingar með einkenni, meðalfjöldi einkenna var marktækt lægri og meðalstyrkur allra einkenna á ESAS-mælitækinu var marktækt minni. Mest fækkaði sjúklingum sem fundu fyrir vanlíðan úr 92% í 59%, með kvíða úr 78% í 59%, með þreytu úr 87% í 65% og með mæði úr 60% í 40%.

Fyrir slökunarmeðferð var meðalfjöldi (SF) einkenna, sem hver sjúklingur fann fyrir, 6,2 (2,2) og fækkaði í 4,8 (2,8) (p <0,001) eftir meðferð. Meðalstyrkur (SF) einkenna lækkaði mest fyrir vanlíðan úr 3,8 (1,9) í 1,8 (2,1) (p<0,001), þreytu úr 3,9 (2,2) í 1,9 (1,9) (p<0,001) og kvíða úr 3,5 (2,1) í 1,5 (1,6) (p<0,001). Meðalgildin fyrir einkennin vanlíðan og þreytu lækkuðu mest. Álykta má að einstaklingshæfð slökunarmeðferð hafi haft mjög jákvæð og að minnsta kosti tímabundin áhrif til þess að draga bæði úr tíðni og styrk einkenna sem eru algeng hjá sjúklingum með krabbamein. Mikilvægt er að efla þessa þjónustu fyrir krabbameinssjúklinga.

Lykilorð: Slökunarmeðferð, samþætt viðbótarmeðferð, einkenni, krabbamein, ESAS.

6.tbl. 2011: Áhrif slökunarmeðferðar á einkenni sjúklinga með krabbamein

Ritrýnd grein

Til bakagreinasafn

Pistlar og viðtöl

Þegar er hafin vinna fyrir komandi kjarasamninga hjá Fíh og er nauðsynlegt að vanda undirbúning þeirrar vinnu vel. Rafræn könnun verður send út núna í nóvember til starfandi hjúkrunarfræðinga og óskað eftir þeirra viðhorfum og væntingum.

Nánar

Fagið

Pistlar

Í mars síðastliðnum fór fram námskeið í öruggri lyfjaumsýslu. Námskeiðið var haldið á Laugarvatni á vegum MEDICO-hópsins (nordic Medication Educators’ Collaboration) sem er hópur kennara í hjúkrunarfæði á norðurlöndunum og Eistlandi.

Nánar

Pistill formanns

Félagið

Starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga einkennist mjög af því að hjúkrunarfræðinga vantar til starfa á nánast öllum sjúkrahúsum, heilbrigðisstofnunum, hjúkrunarheimilum og á heilsugæslustöðvum á landinu

Nánar

Fræðigreinar

 • Notkun interRAI-upphafsmats til að meta þjónustuþörf í heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu

  Ingibjörg Hjaltadóttir og Hallveig Skúladóttir

  Mikil fjölgun í hópi þeirra sem vilja búa í sjálfstæðri búsetu þrátt fyrir versnandi heilsufar og óska eftir þjónustu heimahjúkrunar gefur tilefni til þess að skoða kosti þess að nota samræmt matstæki, eins og interRAI-matstækið (Resident Assessment Instrument) sem metur heilsufar, færni og þjónustuþörf þjónustuþega.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Athafnir og þátttaka eldri borgara

  Margrét Brynjólfsdóttir, Guðrún Pálmadóttir og Sólveig Ása Árnadóttir

  Árið 2013 voru 13,6% íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum 65 ára eða eldri. Tilgangur verkefnisins var að rannsaka athafnir og þátttöku í daglegu lífi meðal heimabúandi eldri borgara á þessu svæði.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Endurskilgreining á lífi og sjálfi: Reynsla yngra fólks af því að fá hjartaáfall

  Birna Gestsdóttir, Árún K. Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, Heilbrigðisvísindasviði Háskólans á Akureyri

  Lítið er vitað um reynslu „yngri“ Íslendinga af því að fá hjartaáfall. Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu hjúkrunarfræðinga og annarra heilbrigðisstétta á þeirri lífsreynslu að fá hjartaáfall „ungur“ svo að hægt sé að veita þessum sjúklingahóp viðeigandi hjúkrun og þjónustu.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Mat hjúkrunarfræðinga sem sjá um bráðatilvik á landsbyggðinni á eigin hæfni

  Íris Kristjánsdóttir og Herdís Sveinsdóttir

  Bráðamóttökum landsbyggðarinnar er ætlað að veita skammtímabráðaþjónustu sjúklingum sem hafa slasast eða veikst alvarlega. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig hjúkrunarfræðingar landsbyggðarinnar, sem taka á móti og sinna bráðveikum og slösuðum sjúklingum, meta hæfni sína.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Reynsla fólks af auknum þroska í kjölfar sálrænna áfalla

  Hulda Sædís Bryngeirsdóttir og Sigríður Halldórsdóttir
  Rannsóknir á afleiðingum sálrænna áfalla hafa aðallega beinst að neikvæðum afleiðingum þeirra. Tilgangur þessarar rannsóknar var að auka þekkingu og dýpka skilning á reynslu fólks af sálrænum áföllum og auknum þroska í kjölfar þeirra.

  Fagið

  Ritrýnd grein

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála