Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Úthlutun styrkja til gæðaverkefna

RSSfréttir
15. janúar 2015

Í dag var úthlutað styrkjum til sex gæðaverkefna í heilbrigðisþjónustunni. Að þessu sinna var sérstök áhersla lögð á verkefni er miða að þróun þjónustufyrirkomulags við sjúklinga.

Gæðastyrkir hafa verið veittir árlega frá árinu 2001 en þeir eru fyrst og fremst hugsaðar til að stuðla að umbótastarfi, nýbreytni og auknum gæðum heilbrigðisþjónustunnar og eru þeir ætlaðir sem hvatning og viðurkenning fyrir störf á þessu sviði.

Styrkirnir nema á bilinu 360 til 800 þúsund krónum, en verkefnin sem hlutu styrk að þessu sinni voru:

Verkefni um þróun meðferðar fyrir börn og fjölskyldur þeirra sem leita til göngudeildar barna- og unglingageðdeildar Landsspítala (BUGL) vegna sjálfsskaða eða sjálfsvígshugsana. Með verkefninu er verið að reyna að finna leið sem er árangursrík til að veita þessum hóp barna og fjölskyldna þeirra gagnreynda og markvissa meðferð. Meðferðin sem veitt verður er sambland af einstaklings og hópmeðferð og kallast díalektísk atferlismeðferð en hún er flókið meðferðarúrræði við flóknum og erfiðum geðvanda.Verkefnið er þróað á BUGL og er þverfaglegt.

Verkefni Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands til að kanna hvort fjarþjónusta geti bætt þjónustu við skjólstæðinga sem búsettir eru utan höfuðborgarsvæðisins varðandi greiningu og upphafsþjálfunar vegna talmeina. Verkefnið felst í því að settur verður upp færanlegur fjarfundarbúnaður sem notaður verður við tímabundna greiningu og upphafsþjálfun barna í forgangshópi varðandi talmein.

Verkefni um að auka aðgengi að svefnmælingum á landsbyggðinni á vegum lungnadeildar Landspítala. Fjöldi einstaklinga sem leitar eftir svefnmælingum er mikill og er aðgengi að svefnmælingum á landsbyggðinni mjög takmarkað. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort munur sé á gæðum svefnmælinga í heimahúsum með svefnmælitæki hjá þeim sem fá eingöngu leiðbeiningar í gegnum talsett kennslumyndband og þeim sem fá sýnikennslu á göngudeild.

Verkefni um bættar útskriftir aldraða á bráðaöldrunarlækningadeild Landspítala. Tilgangur verkefnisins er að auka samstarf hjúkrunarfræðinga í heimaþjónustu og hjúkrunarfræðinga á deild við útskriftir aldraðra af bráðaöldrunarlækningadeild og bæta flæði upplýsinga um sjúklinga í báðar áttir, þ.e. frá heimaþjónustu inn á spítala og öfugt.

Verkefni um þverfaglegt ráðgjafateymi til að sinna fjölveikum öldruðum og stuðla að betri þjónustu við þá. Stofnað verður þverfaglegt ráðgjafateymi (öldrunarteymi) til að sinna fjölveikum öldruðum sem leggjast inn á Landspítala og stuðla að betri þjónustu við þá, fækka fylgikvillum og draga úr færniskerðingu sem er algeng afleiðing sjúkrahúslegu. Teymið mun ekki starfa eins og hefðbundin ráðgjafateymi heldur verður unnið meira með meðferðarteymi sjúklings, heimilislækni og heimahjúkrun.

Verkefni sem snýr að skipulagi og vinnubrögðum í þjónustu við aldraða sem leita á bráðamóttöku Landspítala. Ákveðinn hluti aldraða sem leitar á bráðamóttöku eru hrumir, fjölveikir og bráðveikir. Gera þarf verkferla til að vinna eftir þannig að ferli sjúklings í gegnum bráðamóttöku verði markvisst og notendavænt fyrir aldraða einstaklinga sem eru viðkvæmari en aðrir aldurshópar fyrir mikilli bið og tíðum flutningum innan stofnunar.

Frétt þessi er fengin af vef Velferðarráðuneytisins: http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/35019

Til baka

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála