Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Persónuverndarstefna Fíh

Með persónuverndaryfirlýsingu þessari er greint frá hvernig Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefnt Fíh, kt. 570194-2409, Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík, stendur að söfnun, skráningu, vinnslu, vistun og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga um félagsmenn sína og einstaklinga sem heimsækja vefsíðu félagsins, www.hjukrun.is, hvort sem persónuupplýsingarnar eru geymdar rafrænt, á pappír eða með öðrum hætti.

Fíh vinnur persónuupplýsingar í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf á Íslandi á hverjum tíma, sem og viðkomandi gerðir samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Lögin taka m.a. á vinnslu, vörslu og miðlun persónuupplýsinga.

 

Söfnun og notkun persónulegra upplýsinga

 

 

Fíh safnar eftirfarandi persónuupplýsingum um þig sem félagsmann Fíh: 

Nafn; Kyn; Kennitala; Heimilisfang; Símanúmer; Netfang; Tölvupóstar; Samskiptasaga; Vinnustaður; Bankaupplýsingar; Launaseðlar, ráðningarsamningar og fleiri gögn tengd ráðningarsambandi félagsmanna sem sækja þjónustu kjara- og réttindasviðs Fíh; Hjúskaparstaða; Fjölskyldunúmer; Iðgjöld; Sjúkradagpeningar og styrkir úr Styrktarsjóði; Styrkir úr Starfsmenntasjóði; Styrkir úr Vísindasjóði; Upplýsingar um leigur orlofshúsa; Keypt gjafabréf og kort.  

 

Tilgangur með söfnun persónuupplýsinganna er margvíslegur. Sem dæmi má nefna eftirfarandi atriði:

  • Gera kleift að reikna út félagsgjald og réttindi hvers félagsmanns og gæta hagsmuna félagsmanna
  • Til að gera starfsmönnum kleift að framkvæma kannanir og talnaúrvinnslu, svo sem vegna launaþróunar og til að geta gert launasamanburð starfsgreina
  • Svo að starfsmenn geti átt í viðeigandi samskiptum við félagsmenn með símtölum, tölvupósti og/eða bréfpósti. Einnig svo að hægt sé að greiða samkvæmt reglum hvers sjóðs sjúkradagpeninga og styrki úr styrktarsjóði Fíh, geta selt gjafabréf, úthlutað orlofshúsum og innheimt leigugjald fyrir þau, sem og að geta greitt út styrki úr Vísindasjóði.
  • Til þess að uppfylla lög um bókhald og skil til skattyfirvalda, tryggja öryggi félagsmanna og eignir félagsins.
  • Gera starfsfólki Fíh það kleift að sækja samningsbundinn rétt félagsmanns á því sem samið er um í kjarasamningi (með eða án aðstoðar lögmanns Fíh)
  • Gefa félagsmönnum kost á því að kjósa til stjórnar Fíh og að kjósa þegar til kosninga um kjarasamninga og verkfallsboðun kemur.

 

Fíh safnar og vinnur persónuupplýsingar byggt á heimildum sem veittar eru í lögum til að uppfylla samningsskyldu og lagaskyldu, til að vernda brýna hagsmuni félagsmanna og brýna hagsmuni félagsins.

Þessar aðgerðir eru nauðsynlegar til að stýra starfsemi félagsins og fela í sér nauðsyn til að safna og vinna persónuupplýsingar.

 

Það er stefna Fíh að skrá hvorki, né safna, vinna né geyma persónuupplýsingar um börn yngri en 13 ára nema í þeim tilvikum þar sem slíkt er nauðsynlegt til að geta greitt út bætur vegna andláts, veikinda eða slyss.

 

Fíh geymir persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla tilgang vinnslunnar eins og greint er frá honum hér að ofan.

 

Við söfnum persónuupplýsingum frá þér, atvinnurekanda þínum, opinberum yfirvöldum og lífeyrissjóðum. Einnig söfnum við læknisvottorðum og í sumum tilvikum öðrum gögnum þegar félagsmenn sækja um styrk úr Styrktarsjóði Fíh.

 

Fíh miðlar einungis persónuupplýsingum til þriðja aðila þar sem sem slíkt er skylt samkvæmt lögum eða ef um er að ræða þjónustuveitanda, umboðsmann eða verktaka sem ráðinn er af hálfu Fíh til þess að vinna fyrirfram ákveðna vinnu. Í slíkum tilfellum gerir Fíh vinnslusamning við viðkomandi aðila sem fær persónuupplýsingarnar þínar. Samningar kveða meðal annars á um skyldu vinnsluaðila til að halda persónuupplýsingum þínum öruggum og að nota þær ekki í öðrum tilgangi.

Fíh deilir einnig persónuupplýsingum með þriðja aðila þegar slíkt er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni félagsmanna, eins og við innheimtu á vanskilakröfum.

Persónuverndaryfirlýsing Fíh nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðja aðila sem við höfum enga stjórn á né berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra. Við hvetjum þig því til að kynna þér persónuverndarstefnu þriðju aðila, þ. á m. vefhýsingaraðila sem geta vísað á vef okkar.

 

Það er réttur þinn að fá upplýsingar um hvaða persónuupplýsingar Fíh hefur skráð um þig og uppruna þeirra, sem og upplýsingar um hvernig unnið er með persónuupplýsingar um þig. Einnig er það réttur þinn að fá aðgang að þeim persónuupplýsingum sem eru unnar um þig, eða óska eftir að þær séu sendar til þriðja aðila.

Þá er það þinn réttur að óska eftir því að persónuupplýsingar þínar séu uppfærðar og leiðréttar ef tilefni er til, að Fíh eyði persónuupplýsingum þínum ef ekki er málefnaleg eða lagaleg skylda til að varðveita þær og koma á framfæri andmælum ef þú vilt takmarka eða koma í veg fyrir að persónuupplýsingar þínar séu unnar. Þú hefur rétt á því að fá upplýsingar um það hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, á hvaða rökum slík ákvarðanataka er byggð og endurskoðun á sjálfvirkri ákvarðanatöku.

Viljir þú nýta rétt þinn getur þú sent skriflega fyrirspurn á personuvernd@hjukrun.is. Við munum staðfesta móttöku á beiðninni og að jafnaði bregðast við beiðnum innan mánaðar frá móttöku.
Öryggi í vinnslu persónuupplýsinga er Fíh mikilvægt og höfum við gripið til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra öryggisráðstafana til að tryggja vernd persónuupplýsinga þinna í takt við stefnu okkar um öryggi. Aðeins starfsmenn Fíh hafa aðgang að gögnum félagsmanna og eru aðgangsstýringar viðhafðar þar sem aðeins þeir starfsmenn sem vinna með viðkomandi gögn vegna starfs síns hafa aðgang að þeim.

Komi upp öryggisbrot er varðar þínar persónuupplýsingar, og teljist slíkt brot hafa í för með sér mikla áhættu fyrir frelsi og réttindi þín, munum við tilkynna þér um það án ótilhlýðilegrar tafar. Í þessum skilningi telst öryggisbrot atburður sem leiðir til þess að persónuupplýsingar þínar glatist eða eyðist, þær breytist, séu birtar eða óviðkomandi fái aðgang að þeim í leyfisleysi. Hér viljum við þó vekja athygli á því að þær persónuupplýsingar sem þú deilir með okkur á samfélagsmiðlum, t.d. Facebooksíðu Fíh teljast opinberar upplýsingar og ekki á forræði Fíh þar sem Fíh hefur enga stjórn á slíkum upplýsingum né ber ábyrgð á notkun eða birtingu þeirra. Standi vilji þinn ekki til þess að deila þeim upplýsingum með öðrum notendum eða veitanda samfélagsmiðlaþjónustunnar skaltu ekki deila upplýsingum á samfélagsmiðlum okkar.

Svokallaðar vafrakökur* eru notaðar á vefnum til að telja heimsóknir á vefinn og til þess að þekkja þá notendur sem koma aftur á vefinn.

Það er stefna Fíh að lágmarka notkun á vafrakökum.

Fíh notar Google Analytics og Modernus til vefmælinga. Við hverja komu inn á vefinn eru nokkur atriði skráð, svo sem tími og dagsetning, leitarorð, frá hvaða vef er komið og gerð vafra og stýrikerfis. Þessar upplýsingar má nota við endurbætur á vefnum og þróun hans, t.d. um það efni sem notendur sækjast mest eftir og fleira. Engum frekari upplýsingum er safnað og ekki er gerð tilraun til að tengja slíkar upplýsingar við aðrar persónugreinanlegar upplýsingar.

* „cookies“ - sérstök skrá sem komið er fyrir á tölvu notanda sem heimsækir viðkomandi vef og geymir upplýsingar um heimsóknina.

Sjá nánari upplýsingar um cookies

Á "Mínum síðum" og víðar á vefnum er hægt að fylla út form t.d. vegna umsókna í sjóði og skráningar á atburði. Vefur Fíh notar SSL-skilríki sem þýðir að öll samskipti og gagnaflutningur er öruggari vegna dulritunar.

SSL skilríki varna því að óprúttnir aðilar komist yfir gögn sem send eru í gegnum vefinn, eins og til dæmis lykilorð. Með slíkum skilríkjum eru upplýsingar sem sendar eru milli notenda vefmiðlara dulkóðaðar og gögnin sem flutt eru á milli skila sér á réttan stað á öruggan máta.

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um málefni sem snúa að þínum persónuupplýsingum þá bendum við þér á að hafa samband við skrifstofu Fíh.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
Suðurlandsbraut 22
108 Reykjavík

Netfang: personuvernd@hjukrun.is 

Persónuverndaryfirlýsing Fíh er endurskoðuð reglulega og uppfærð ef tilefni er til.

Síðast var stefnan uppfærð þann 11.7.2018.

 

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála