Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

17. Stjórnarfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 2005-2007

20. mars 2006

Haldinn að Suðurlandsbraut 22 þann 20. mars 2006 kl. 13.30


 

Mættir: Elsa B. Friðfinnsdóttir formaður, Halla Grétarsdóttir 1.varaformaður, Elín Ýrr Halldórsdóttir 2.varaformaður, Eygló Ingadóttir gjaldkeri, Jón Aðalbjörn Jónsson  ritari, Hrund Helgadóttir meðstjórnandi, Ingibjörg Sigmundsdóttir meðstjórnandi, Hólmfríður Kristjánsdóttir varamaður og Fríða Björg Leifsdóttir varamaður

 

Til Afgreiðslu

 

1.                 Fundargerð síðasta fundar. 
Samþykkt

2.                     Fjárhagsáætlun Fíh og sjóða félagsins fyrir yfirstandandi ár og drög fyrir 2007.   

Farið yfir fjárhagsáætlun og skýringar fjármálastjóra.  Stjórn lítur svo á að fullnaðarskýringar hafi fengist frá fjármálastjóra og óskar eftir að þeim skilaboðum sé komið til hans.

 

3.                     Erindi frá ritstjóra um 3. mánaða leyfi.
Erindinu hafnað þar sem réttindum til leyfis hefur skv. kjarasamningi ekki verið náð.

4.                     Erindi frá fagdeild svæfingahjúkrunarfræðinga.
Sett í úrvinnslu starfshóps.

5.                     Millifærsla á söluverði Kvennabrekku frá félagssjóði í orlofssjóð.
Samþykkt.

6.                     Erindi frá söguritunarnefnd (kynnt á vinnufundi stjórnar 6. febrúar 2006)
Formaður kynnir stöðu málsins eftir viðræður við fulltrúa söguritunarnefndar.  Elsu falið að ganga frá samningum um lok útgáfunnar.

7.                     Þátttaka Fíh á umræðufundi ICN í Genf í maí 2006
Samþykkt að 1. varaformaður, sæki fundinn.

8.                     Erlendur gestafyrirlesari á málþingi um sérfræðinga í hjúkrun 26. apríl 2006.
Hrund kynnir málið.  Er í samskiptum við aðila um m.a.
Nurse led Clinics og Non Medical Prescribing. Falið að halda málinu áfram.

Til umræðu

9.                     Verksamningur við ESKO Global S.A. um viðhald og vefumsjón fyrir vefsvæðið www.hjukrun.is
Skv. starfsreglum stjórnar er Jón Aðalbjörn Jónsson, ritari, vanhæfur og víkur af fundi.
Samþykkt að leita eftir nákvæmari skilgreiningu á magntölum samningsins (EBF)

10.                 Umræður um Tímarit Fíh.
Halla Grétarsdóttir, 1. varaformaður, gerir grein fyrir þeim fundum sem hafa farið fram með m.a. ritstjóra, ritnefnd og ritstjórn ritrýndra greina.  Næsti fundur vinnuhóps um málið er áætlaður miðvikudaginn 22. mars

11.                 Starfsumhverfi erlendra hjúkrunarfræðinga (Vigdís Hallgrímsdóttir kemur á fundinn kl 14.45)
Vigdís greindi frá fundi sem hún sótti um starfsumhverfi erlendra hjúkrunarfræðinga.  Umræða um málið m.a. um:

a.       mismun á lagalegu umhverfi hjúkrunarfræðinga eftir því hvort þeir koma af eða eru utan EES svæðisins.  

b.      að rannsóknir sýna að erlendir hjúkrunarfræðingar sitja eftir hvað varðar laun. 

c.       25% hjúkrunarfræðinga í USA og UK eru erlendir.

d.      uppbyggingu leiðbeinendakerfis eða tengiliða

e.       kynningu á vegum Fíh fyrir erlenda hjúkrunarfræðinga

f.        styrkingu þess efnis sem er í boði á erlendum málum á vef félagsins

Til kynningar:

12.                 Fundur með Sigurbjörgu Sigurgeirsdóttur stjórnsýslufræðingi
Formaður kynnir málið. Fundurinn verður haldinn 30. mars n.k. og boðið til hans m.a. stjórnendum í hjúkrun.

13.                 Aðalfundur BHM 18. og 19. maí (ath breytt dagsetning)
Formaður hvetur til mætingar á fundinn.

14.                 Starfshópur vegna endurskoðunar náms í tengslum við Bolognasamkomulagið.
Formaður mun sitja í nefndinni f.h. Fíh

15.                 Önnur mál

a.       Hjúkrunarfræðingatal
Ritari gerir grein fyrir vinnu Elínar Ýrr og hans fram til þessa.  Falið að halda áfram með þessa vinnu

b.      Þingskjal 922 á Alþingi Íslendinga, þingsályktunartillaga um upplýsingar í ökuskírteini um vilja til líffæragjafar.
Frestað.

c.       Ályktun starfslok 2. hjúkrunarforstjóra.
Formaður kynnir málið og stjórn ályktar

Ályktun stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga um starfslok 2. hjúkrunarforstjóra (Liður 15.c í fundardagskrá):

Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga harmar þær aðstæður, sem leiddu til starfsloka  mjög hæfra hjúkrunarforstjóra bæði Hrafnistuheimilanna og St. Jósefsspítala í Hafnarfirði.
Hjúkrun er þungamiðja þjónustu öldrunarstofnana og sjúkrahúsa og því grundvallaratriði að í stöður hjúkrunarforstjóra veljist vel menntaðir og hæfir hjúkrunarfræðingar. Jafn mikilvægt er að fullt tillit sé tekið til faglegra sjónarmiða hjúkrunarforstjóra við skipulag og rekstur öldrunarstofnana og annarra heilbrigðisstofnana.  Sem helstu málsvarar sjúklinga leggja hjúkrunarfræðingar áherslu á gæði þjónustu og öryggi, sem hjúkrunarforstjóri tryggir meðal annars með viðeigandi hjúkrunarmönnun. 
Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga skorar á stjórnvöld að gera sérstaka þjónustusamninga um rekstur öldrunarstofnana þar sem skýrt verði kveðið á um gæði og magn þjónustu, og þann mannafla sem krafist er til að tryggja viðeigandi þjónustu hverju sinni.
Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga lítur svo á að það hljóti að teljast lágmarkskrafa við kaup á samfélagslegri þjónustu að fyrir liggi hvað í þjónustunni felst.

  

Fundi slitið kl. 16.30

 

Fundargerð ritaði Jón Aðalbjörn Jónsson, ritari í stjórn Fíh.

 

Fundargerðir

Til bakagreinasafn

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála