Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Umsögn um tillögu til þingsályktunar

RSSfréttir
21. nóvember 2007

Nefndasvið Alþingis

Austurstræti 8 - 10

150 Reykjavík

     Reykjavík, 21. nóvember 2007

Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um eflingu kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri, 117. mál.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (FÍH) þakkar beiðni um umsögn um tillögu til þingsályktunar um eflingu kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga fagnar framkominni tillögu til þingályktunar og tekur undir greinargerð þá sem henni fylgir.  Jafnframt vekur félagið athygli á skýrslu FÍH um manneklu í hjúkrun sem gefin var út á fyrri hluta þessa árs og er aðgengileg á vefslóðinni http://www.hjukrun.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=1453

Þar kemur m.a. fram að mannekla í hjúkrun mun að óbreyttu vaxa enn frekar fram til 2015, verði ekkert að gert, þar sem stórir árgangar hjúkrunarfræðinga munu fara á lífeyri á næstu árum.

FÍH hvetur til samþykktar þingsályktunartillögunnar.

Virðingarfyllst,

F.h. stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga,

________________________________________

Elsa B. Friðfinnsdóttir, formaður

Til baka