Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Fagdeild um samþætta hjúkrun (Integrative nursing)

Á aðalfundi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 27. maí 2010 voru samþykktar starfsreglur fyrir fagdeild um viðbótarmeðferð í hjúkrun. Undir viðbótarmeðferð flokkast meðal annars nálarstungur, slökun, dáleiðsla, nudd, jóga og svæðameðferð. Fagdeild um viðbótarmeðferð var stofnuð 23. september 2010.

Á auka aðalfundi fagdeildar um viðbótarmeðferð þann 18. október 2018 var samþykkt að breyta heiti fagdeildarinnar í Fagdeild um samþætta hjúkrun (Integrative nursing). Nýtt nafn endurspeglar betur áherslur í heilbrigðisþjónustu á heimsvísu þar sem áður var kallað viðbótar- og/óhefðbundnar meðferðir er ekki lengur viðbót eða óhefðubundið. Með nýju nafni endurspeglum við alþjóðegar áherslur m.t.t. Integrative nursing.

Allir félagsmenn í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, sem hafa áhuga á samþættum meðferðum geta orðið félagsmenn. Vísbendingar eru um að samþætt hjúkrun sé að öðlast sess í heilbrigðiskerfi Vesturlanda og að samþætting við hefðbundnar heilsutengdar úrlausnir fari vaxandi.

Gagnsemi samþættra meðferða til að draga úr einkennum og bæta líðan sjúklinga hefur sífellt betur verið að koma í ljós. Margar heilbrigðisstofnanir leyfa notkun samþættra meðferða. Efla þarf enn frekari þekkingu meðal heilbrigðisstarfsmanna og almennings um hugmyndafræði, gagnsemi og gildi samþættrar hjúkrunar og hvetja til frekari notkunar innan heilbrigðiskerfisins sem stuðning við hefðbundna þjónustu.

 

Sigrún Sigurðardóttir
Formaður

Lilja Jónasdóttir
Gjaldkeri

Guðrún Hauksdóttir
Ritari

Margrét Hákonardóttir
Lóa Óskarsdóttir
Meðstjórnendur

Varamenn
Ingibjörg Jónsdóttir
Laufey Steindórsdóttir

1. grein
Nafn deildarinnar er Fagdeild um samþætta meðferð í hjúkrun. Fagdeildin starfar innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Heimili og varnarþing er í Reykjavík en umdæmið er landið allt. Lög Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eru lög fagdeildarinnar.

2. grein
Allir aðilar að Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á samþættum meðferðum geta orðið félagar. Þeir félagsmenn sem ekki greiða félagsgjöld í tvö ár í röð falla sjálfkrafa af félagaskrá.

 Samþætt meðferð vísar til meðferðar sem ekki hefur verið talin hluti af hefðbundinni heilbrigðisþjónustu en sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að nýtist samhliða hefðbundinni meðferð.

3. grein
Markmið fagdeildarinnar eru:

 • Að stuðla að viðurkenningu á notkun gagnreyndrar samþættrar meðferðar innan heilbrigðiskerfisins sem hefur þann tilgang að efla heilsu, lina þjáningar, draga úr sjúkdómseinkennum og bæta lífsgæði.
 • Að vinna að auknu framboði samþættum meðferðum innan heilbrigðiskerfisins og tryggja aðkomu hjúkrunarfræðinga í þeim efnum.
 • Að stuðla að aukinni þekkingu almennings, sjúklinga, fagfólks og heilbrigðisyfirvalda á samþættum meðferðum.
 • Að vera talsmaður samþættra meðferða í samskiptum við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga, aðrar heilbrigðisstéttir, fyrirtæki á heilbrigðissviði og stjórnvöld.
 • Að hvetja til aukinnar menntunar hjúkrunarfræðinga á sviði samþættra meðferða, meðal annars með því að efla hlut slíkrar menntunar í hjúkrunarnámi.
 • Að stuðla að miðlun upplýsinga með útgáfu, netmiðlun, fundum, ráðstefnum og hvers konar fræðslu um samþættar meðferðir.
 • Að efla skráningu, mat og rannsóknir á sviði samþættra meðferða á Íslandi.
 • Að hafa yfirsýn yfir það starf sem unnið er á sviði samþættra meðferða innan heilbrigðiskerfisins.
 • Að halda saman upplýsingum um meðferðaraðila, nám þeirra, starfstíma og vinnustað.
 • Að standa fyrir formlegu samstarfi við samsvarandi félög erlendis og að vera virkur þátttakandi í alþjóðlegri samvinnu hjúkrunarfræðinga á sviði samþættra meðferða.

4. grein
Aðalfundur skal haldinn árlega í mars. Aðalfund skal boða skriflega eða með tölvupósti með tveggja vikna fyrirvara hið minnsta. Fundarboði skal fylgja dagskrá og tillögur sem ákveðið hefur verið að leggja fram. Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað. Framboðsrétt til stjórnar og atkvæðisrétt á aðalfundi hafa félagsmenn sem hafa greitt félagsgjöld á yfirstandandi starfsári. Á dagskrá aðalfundar skal að jafnaði vera eftirfarandi:

 • Skýrsla stjórnar
 • Endurskoðaðir reikningar lagðir fram
 • Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga
 • Árgjald ákveðið
 • Önnur mál

5. grein
Stjórn deildarinnar skal skipuð fimm félagsmönnum; formanni, ritara, gjaldkera og tveimur meðstjórnendum. Tveir varamenn eru kjörnir og hafa þeir heimild til setu á stjórnarfundum. Stjórnarkjör fer fram á aðalfundi í tvennu lagi. Fyrst er formaður kosinn sérstakri kosningu, síðan er kosið um fjóra stjórnarmenn og tvo varamenn. Stjórn skiptir með sér verkum. Kjörtímabilið er tvö ár og er endurkjör heimilt. Þó skal enginn stjórnarmaður sitja lengur en sex ár samfleytt í stjórn. Í forföllum formanns stýrir ritari/gjaldkeri störfum stjórnar. Leitast skal við að tryggja samfellu í störfum stjórnar á þann veg að a.m.k. tveir aðal- eða varamenn úr fyrri stjórn sitji áfram í nýrri stjórn.

6. grein
Ákvörðun um slit fagdeildarinnar verður tekin á aðalfundi fagdeildarinnar og skal einfaldur meirihluti ráða og skulu eignir félagsins renna til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

7.grein
Starfsreglur þessar öðlast gildi þegar þær hafa verið samþykktar af stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Starfsreglum má aðeins breyta á aðalfundi og skulu skriflegar tillögur um breytingar á reglum berast stjórn eigi síðar en fjórum vikum fyrir aðalfund.

Fagdeildin hefur tekið þátt í samstarfi með Center for Spirituality and Healing við að skipuleggja ráðstefnu um Integrative Nursing. 

Einnig er samstarf við The Danish Chapter of Complementary and Alternative Nursing í Danmörku.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála