Prenta síðu

Lífeyrisréttindi//

 

Skylduaðild að lífeyrissjóði


Öllum launamönnum og þeim sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi er skylt að tryggja sér lífeyrisréttindi með aðild að lífeyrissjóði frá og með 16 ára til 70 ára aldurs.


Ávinningur af lífeyrissjóðsaðild


  • Ellilífeyrir til æviloka.
  • Örorku- og barnalífeyrir ef sjóðfélagi missir starfsgetu.
  • Maka- og barnalífeyrir við fráfall sjóðfélaga.
  • Möguleiki á lánum frá lífeyrissjóði.


Viðbótalífeyrissparnaður


Í kjarasamningum er ákvæði um að launagreiðendur greiði 2% af launum starfsmanna sinna sem mótframlag við viðbótarlífeyrissparnað þeirra enda sé framlag launamanns a.m.k. 2%. Starfsmaður getur valið hvort hann geymir viðbótarlífeyrissparnað hjá lífeyrissjóðum, bönkum, sparisjóðum, verðbréfafyrirtækjum eða líftryggingafélögum.


Vefsvæði LSR


Á vefstæði LSR er að finna allar upplýsingar um lífeyrismál hjúkrunarfræðinga, bæði A-deild og LH: www.lsr.is 


Ítarefni um lífeyrismál


Lög nr. 2/1997 um lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga

Lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

Lög nr. 1/1997 um lífeyrisjóð starfsmanna ríkisins

Á fræðsluvef Landssamtaka lífeyrissjóða er að finna greinargóða umfjöllun um lífeyrismál.

Umfjöllun LSR um 95 ára reglu.