Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Hjúkrunarfræðimennun er innihaldsríkt veganesti fyrir ungt fólk út í lífið

16. maí 2019

Frá fyrrverandi formanni
Magnús Ólafsson, formaður Félags háskólamenntaðra hjúkrunarfræðniga 1985-1987

Forsaga þess að ég varð formaður Félags háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga má rekja þeirrar félagslegu fagmótunar sem var einkennandi á námsárum mínum í hjúkrunarfræði 1977-1981. Þar var meðal annarra fremst í flokki Ingibjörg R. Magnúsdóttir námsbrautarstjóri sem var mjög hvetjandi, og sýn hennar og viðhorf höfðu mikil áhrif á mig. Í aðdraganda formannskosninga 1985 bauð ég mig fram þar sem ég hafði áhuga á því að leggja mitt að mörkum til að vinna að hagsmunum stéttarinnar.

Tíðarandinn þessi tvö ár 1985-1987 sem ég var formaður fyrir Félag háskólamenntaðra hjúkrunarfræðinga var nokkuð sérstakur. Það voru tvö félög hjúkrunarfræðinga í landinu og ákveðin spenna og óvissa ríkti á milli félaganna. Þrátt fyrir það var lögð mikil áhersla á gott samstarf þessara tveggja félaga sem í minningunni gekk mjög vel. Að sjálfsögðu komu upp ágreiningsefni sem þurfti að takast á við, en eftir á að hyggja tel ég það ekki hafa verið stórvægileg málefni. Enda fór það svo að lokum að þessi félög sameinuðust til mikillar farsældar.

Barist um bætt kjör og að fá stéttina viðurkennda sem háskólastétt

Í formannstíð minni voru helstu baráttumálin kjaramál og að fá stéttina viðurkennda sem háskólastétt. Kröftugar vinnudeilur urðu í minni tíð og verkfall sem tók mikið á sem skiluðu þó verulegum kjarabótum fyrir stéttina. Þá var líka mikið rætt um stöðu stéttarinnar í heilbrigðisþjónustunni og hvað væri farsælt að leggja áherslu á til að efla stéttina enn frekar. Það sem einnig einkenndi þennan tíma var einstakt og framsýnt fólk sem ég fékk tækifæri til að starfa með. Ég á því margar góðar minningar frá þessum tíma, sem var bæði í senn mjög lærdómsríkur og krefjandi.

Það er margt sem hægt er að minnast á þessu 100 ára afmæli. Ég held samt að það hafi verið einstakt að horfa á þá miklu þróun sem hefur orðið innan stéttarinnar. Þekking hjúkrunarfræðinga nýtist á svo mörgum sviðum í samfélaginu. Þá er líka allt þetta góða og metnaðarfulla fólk sem maður hefur kynnst, verið í tengslum við og starfað með innan stéttarinnar.

Frjósamur jarðvegur fyrir áframhaldandi þróun stéttarinnar

Síðan ég var formaður hefur gríðarlega margt breyst. Verulega aukin fjölbreytni í störfum hjúkrunarfræðinga og nýjar kynslóðir sem hafa tekið við með ný viðhorf og sýn. Menntunartækifæri hjúkrunarfræðinga hafa eflst sem gefur ungum hjúkrunarfræðingum ótrúlega fjölbreytt og spennandi tækifæri. Ég hef haft sérstakan áhuga á að fylgjast með þessari þróun þar sem báðar dætur mínar hafa valið sér hjúkrunarfræðina sem ævistarf. Mitt mat er að það að hafa B.Sc gráðu í hjúkrunarfræði sé gríðarlega innihaldsríkt veganesti fyrir ungt fólk út í lífið og gefi óendanlega mikla möguleika til að rækta eigið áhugasvið með frekari menntun og starfsþróun varðandi starfsframa.

Miðað við þá þróun sem hefur orðið á síðustu árum þá virðist mér vera mjög frjósamur jarðvegur fyrir áframhaldandi þróun stéttarinnar. Þar hefur menntun áhrif á sem og viðhorf nýrra kynslóða. Þróun sem felst í enn frekari eflingu menntunar og aukinnar fjölbreytni í störfum hjúkrunarfræðinga í samfélaginu. Ég vil þó í lokin taka fram að það eru einkum þrír þættir sem þarf að hafa í huga hvað varðar frekari jákvæða þróun. Í fyrsta lagi eru verulegar og réttlátar úrbætur á kjörum stéttarinnar, í öðru lagi bætt starfsaðstaða hjúkrunarfræðinga í víðum skilningi, sér í lagi innan sjúkrahússkerfisins, og í þriðja lagi að fara í ítarlega ígrundun og aðgerðir varðandi virkari leiðir til að efla enn frekar faglega félagsmótun stéttarinnar í þeim tilgangi að gera starfsvettvang hjúkrunarfræðinga enn áhugaverðari.

Til hamingju með 100 ára afmælið

 


Nútíð

Kjör

Menntunarmál

Pistlar

Til bakagreinasafn

Pistlar og viðtöl

„Ég held það hafi alltaf legið fyrir mér að fara í hjúkrunarfræði,“ segir Guðbjörg Pálsdóttir, formaður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Nánar

Hjúkrun fólks með langvinna og alvarlega geðrofssjúkdóma hefur átt hug og hjarta Margrétar Eiríksdóttur undanfarin 40 ár.

Nánar

Árangur hjúkrunarfæðings ræðst ekki af því hversu mikla fræðilega þekkingu hann býr yfir að mati Rhomz Singayan Aquino, heldur hversu góður og sveigjanlegur hann er við að nota allt sem hann hefur lært.

Nánar

Fræðigreinar

 • Þróun skimunartækisins HEILUNG

  Sóley Sesselja Bender, prófessor BS, MS, PhD, sérfræðingur í kynheilbrigði, Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands

  Tilgangurinn með því að þróa þetta skimunartæki er að meta á heildrænan hátt heilbrigði ungs fólks ásamt undirliggjandi áhættuþáttum, áhættuhegðun og verndandi þáttum. Tækið er ætlað skólahjúkrunarfræðingum í framhaldsskólum.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Sálfélagsleg líðan fullorðinna einstaklinga eftir innanskúmsblæðingu: kerfisbundið fræðilegt yfirlit

  Sjálfsprottin innanskúmsblæðing (SiB) er kölluð heila- blóðfall yngra fólksins. Sálfélagsleg vanlíðan einstaklinga sem fengið hafa SiB getur valdið þeim erfiðleikum með að ná takti í lífinu, jafnvel mörgum árum eftir áfallið. Þrátt fyrir fjölda rannsókna skortir kerfisbundna samantekt á þeim vanda sem einstaklingar með SiB standa frammi fyrir auk þekkingar á bestu hugsanlegu úrræðum.

  Fagið

  Blóð

  Fagleg málefni

  Forvarnir og fræðsla

  Ritrýnd grein

 • Hið ófyrirséða — fyrirbyggjandi aðgerðir gegn ofbeldi á geðdeildum

  Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvað kveikti á árásargjarnri hegðun sjúklinga á geðdeildum og hvaða aðferðum starfsfólk beitti til að koma í veg fyrir hana.

  Fagið

  Fagleg málefni

  Geðrækt

  Heilbrigðiskerfi

  Samskipti

  Ritrýnd grein

 • Notkun interRAI-upphafsmats til að meta þjónustuþörf í heimahjúkrun og félagslegri heimaþjónustu

  Ingibjörg Hjaltadóttir og Hallveig Skúladóttir

  Mikil fjölgun í hópi þeirra sem vilja búa í sjálfstæðri búsetu þrátt fyrir versnandi heilsufar og óska eftir þjónustu heimahjúkrunar gefur tilefni til þess að skoða kosti þess að nota samræmt matstæki, eins og interRAI-matstækið (Resident Assessment Instrument) sem metur heilsufar, færni og þjónustuþörf þjónustuþega.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Athafnir og þátttaka eldri borgara

  Margrét Brynjólfsdóttir, Guðrún Pálmadóttir og Sólveig Ása Árnadóttir

  Árið 2013 voru 13,6% íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum 65 ára eða eldri. Tilgangur verkefnisins var að rannsaka athafnir og þátttöku í daglegu lífi meðal heimabúandi eldri borgara á þessu svæði.

  Fagið

  Ritrýnd grein

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála