Hjukrun.is-print-version

Sendu okkur línu

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

Bráðadagurinn: uppskeruhátíð rannsókna og verkefna í bráðaþjónustu

6. júní 2019

Árlega stendur flæðisvið Landspítala fyrir þverfaglegri ráðstefnu þar sem kynntar eru rannsóknir í tengslum við bráðaþjónustu á Íslandi og ber heitið Bráðadagurinn. Ráðstefnuna sækir fagfólk í þjónustu bráðveikra einstaklinga frá fjölbreyttum starfstöðum samfélagsins og er þetta orðinn mikilvægur vettvangur í símenntun þessa hóps. Bráðaþjónusta er afar fjölþætt og hefur snertiflöt við fjölmargar fagstéttir. Starfsfólk á öllum þjónustustigum bráðaþjónustu þarf að vera í stakk búið til að takast á við óvænt verkefni, vera lausnamiðað og finna besta mögulega úrræði hverju sinni fyrir sína skjólstæðinga. Afrakstur rannsókna og starfsþróunarverkefna í bráðaþjónustu eru kynnt þennan dag en titill ráðstefnunar í ár er „Flæði bráðveikra; sjúklingar, starfsfólk og starfsumhverfi“.

Mikil breidd í flæði sjúklinga á bráðamóttöku

Yfirskrift ráðstefnunnar „Flæði bráðveikra; sjúklingar, starfsfólk og starfsumhverfi“ er lýsandi fyrir umræðu sem hefur verið í samfélaginu um bráðaþjónustu Landspítala. Brjáðaþjónusta er víðtæk, flókin og spannar breitt svið, hún kann að hefjast á slysstað þar sem fyrsta hjálp er veitt og af slysstað flyst hinn slasaði (eða slösuðu) á bráðamóttöku til áframhaldandi meðferðar. Bráðamóttaka tekur ekki aðeins á móti einstaklingum frá slysstað, heldur er tekið á móti öllum slösuðum, veikum eða bráðveikum sem þangað leita eða er vísað af öðrum heilbrigðisstarfsfólki. Því er mikil breidd í sjúklingaflæði og fráflæðisvandi af deildum spítalans veldur ógnunum í starfsumhverfi sem aftur kann að snerta öryggi sjúklinga.

Vandi bráðaþjónustu er ekki einskorðaður við flæði því skortur á hjúkrunarfræðingum er orðinn áþreifanlegur sem brýst fram í auknu álagi og áreiti og hætta á kulnun í starfi stigmagnast. Það eru margar og flóknar áskoranir sem blasa við en starfsfólk flæðisviðs er lausnamiðað og hugmyndaríkt sem endurspeglast í fjölda breytingatillaga og breytingastjórnun. 
Vandi bráðaþjónustu er ekki einskorðaður við flæði því skortur á hjúkrunarfræðingum er orðinn áþreifanlegur sem brýst fram í auknu álagi og áreiti og hætta á kulnun í starfi stigmagnast. Það eru margar og flóknar áskoranir sem blasa við en starfsfólk flæðisviðs er lausnamiðað og hugmyndaríkt sem endurspeglast í fjölda breytingatillaga og breytingastjórnun. Uppspretta sumra breytinganna voru kynntar á Bráðadageginum auk annarra erinda en þess utan voru málstofur og veggspjaldakynning sem snerta málefnið.

Mikilvægur vettvangur til að miðla rannsóknum

Bráðadagurinn er mikilvægur vettvangur til að kynna rannsóknir og þróunarverkefni hjúkrunarfræðinga. Til að fræðast betur um bráðahjúkrun voru þær Dóra Björnsdóttir og Gunnhildur Ösp Kjærnested teknar tali en þær eru báðar hjúkrunarfræðingar á bráðasviði Landspítala. Þær segja okkur frá bakgrunni sínum og framtíðarsýn og deila með okkur þeirra sýn á Bráðadeginum.

Gunnhildur útskrifaðist frá Háskóla Íslands árið 2014 og fór síðan um haustið að vinna á neðri hæð bráðamóttökunnar, G2. Þar áður hafði hún unnið á taugalækningardeild með skóla og á hálendi Íslands sem skálavörður á sumrin. ,,Þar kviknaði einna helst áhugi á bráðahjúkrun enda þurfti maður oft að vera lausnamiðaður og takast á við alls konar aðstæður, allt frá smáslysum og upp í bráðar- og alvarlegar aðstæður. Ég vann á G2 í rúm 3 og hálft ár og færði mig síðan upp á G3, efri hæð bráðamóttökunnar.”

Dóra útskrifaðist úr hjúkrun frá Háskóla Íslands 1995. Hún vann sem fjórða árs nemi á A-7 og fyrst eftir útskrift, fór þaðan á barnadeild FSA og vann þar frá 1996-1999, svo á Sjúkrahúsinu Selfossi frá 2000-2003. Hún fór í diplómanám í bráðahjúkrun 2003 og hefur unnið á bráðamóttöku allar götur síðan.

„Kynnist flóru samfélagsins á hverjum einasta degi“

Hvað gerir bráðahjúkrun sérstaka í ykkar huga? „Það sem gerir bráðahjúkrun einstaka er hversu síbreytileg hún er. Þú ert aldrei að fást við sama verkefnið og þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt. Meira að segja mestu reynsluboltanir, þeir sem hafa verið þarna í fjölda ára eða áratugi, koma stundum að tómum kofanum og þurfa að leita ráða. Einnig kynnist þú allri flóru samfélagsins á hverjum degi og ert að hjúkra einstaklingum á öllum aldri, frá nýburum og upp í aldraða einstaklinga. Þú ert aldrei að hjúkra sama einstaklingnum og þarft að stilla þig inn á hvern og einn,” segir Gunnhildur. Dóra fjölbreytileikann vera það fyrsta sem komi upp í hugann þar sem skjólstæðingahópurinn og vandamálin eru svo fjölbreytt. „Við þurfum að hugsa í lausnum og láta okkur detta eitthvað í hug í aðstæðum sem við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug í að við lendum í. En mannskapurinn sem velur sér að starfa í bráðaþjónustu hann er líka einstakur, verkefnin eru flókin og oft mjög erfið en það er líka það sem þjappar okkur saman og það gerir bráðahjúkrun sérstaka.“

Gott tækifæri til að efla samstarf á milli ólíkra aðila

Gunnhildur og Dóra segja Bráðadaginn skipta miklu fyrir bráðahjúkrun. „Hann getur kveikt á nýjum hugmyndum og mögulegum rannsóknarverkefnum eða umbótarverkefnum sem geta eflt bráðahjúkrun,“ segir Gunnhildur. „Bráðadagurinn er vettvangur þar sem maður getur séð umbótaverkefni og nýjungar í bráðahjúkrun. Það er nauðsynlegt að geta séð og hugleitt hvernig hægt er að gera hlutina betur svo við getum veitt enn betri þjónustu. Einnig er það mjög hvetjandi að sjá hversu mörg verkefni eru í gangi og eykur það líkur og umræður um nýjar rannsóknir, verkferla eða umbótaverkefni.”

„Það er gaman að hafa þetta þverfaglegt og heyra frá sem flestum starfsstéttum. Það er alltaf áhugavert að heyra hvernig aðrir eru að tækla hlutina og finna lausnir á sömu vandamálum og eru til staðar hér,“ segir Dóra Björnsdóttir.
Dóra tekur undir orð Gunnhildar og segir daginn jafnframt vera góðan vettvang til að koma á framfæri rannsóknarverkefnum meðal hjúkrunarfræðinga sem og þeirra sem eru í framhaldsnámi, sem og að kynnast því sem aðrir eru að gera. „Ég lít á þetta sem uppskeruhátið sviðsins þar sem gefst tækifæri á að kynnast því sem er verið að vinna að á deildinni (G-2) og svo á sviðinu í heild.“ Einnig er þetta gott tækifæri til að kynnast fleirum á sviðinu og utan þess. „Það er gaman að hafa þetta þverfaglegt og heyra frá sem flestum starfsstéttum. Það er alltaf áhugavert að heyra hvernig aðrir eru að tækla hlutina og finna lausnir á sömu vandamálum og eru til staðar hér.“ Þá er þetta tilvalið tækifæri til að efla samstarf á milli ólíkra aðila að sögn Dóru. „Í ár vorum við t.d. að heyra frá hjúkrunarfræðingi út á landi og viðbragðsaðilum í utan spítala þjónustu, þetta er ótvírætt tækifæri til að efla samstarf Landspítalans við t.d. landsbyggðina og aðra viðbraðgsaðila.“

Aðspurðar um framtíðaráætlanir í hjúkrun svarar Gunnhildur því til að hún stefnir á áframhaldandi störf innan bráðahjúkrunar. Dóra bindur vonir um að innan tveggja ára geti bráðasviðið veitt framúrskarandi þjónustu fyrir bráðveika og slaðaða. Gunnhildur segir mörg og spennandi tækifæri vera innan seilingar og „spennandi að fylgjast með og sjá hvernig bráðahjúkrun og starfsemi bráðamóttökunar þróast.”


Pistlar og viðtöl

Fagleg málefni

Gjörgæsla og bráða

Til bakagreinasafn

Pistlar og viðtöl

Pistlar og viðtöl

Endurhæfing

Forvarnir og fræðsla

Geðrækt

Lífsstíll

Hjúkrun tekur toll af hverri manneskju líkt og önnur störf sem snúa að umönnun, aðstoð og kennslu. Að hafa valið þann vettvang að ævistarfi var dýru verði keypt hjá Ingu Dagný Eydal hjúkrunarfræðingi en hún lagði allan sinn metnað í starfið þar til að því kom hún þoldi ekki meira.

Nánar

Pistlar og viðtöl

Forvarnir og fræðsla

Heilbrigðiskerfi

Heilsustofnanir

Mál og menning

Útlendingar

Ég vil byrja á að þakka Soffíu Kristjánsdóttur, fyrrverandi bekkjarsystur minni frá Háskólanum á Akureyri árið 2008, fyrir að skora á mig að skrifa mín þankastrik.

Nánar

Pistlar og viðtöl

Kjör

Mönnunarmál

Stjórnvöld

Vinnumarkaður

Í meira en áratug hefur almenningur á Íslandi horft upp á baráttu heilbrigðisstétta fyrir bættum kjörum og viðunandi vinnuaðstæðum.

Nánar

Fræðigreinar

 • Íslensk þýðing WHODAS 2.0 og próffræðilegir eiginleikar hennar

  Hafdís Hrönn Pétursdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Guðrún Pálmadóttir

  Í hugmyndafræði alþjóðlega flokkunarkerfisins um færni, fötlun og heilsu (ICF) er áhersla lögð á færni fólks við þær aðstæður sem það býr. WHODAS 2.0 spurningalistinn, WHO Disability Assessment Schedule 2.0, var saminn til að mæla færni og fötlun í takt við ICF, óháð mál- og menningarsvæðum eða þeim heilsufarsvanda sem að baki býr. Markmið rannsóknarinnar voru að þýða WHODAS 2.0 og staðfesta próffræðilega eiginleika íslensku þýðingarinnar.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Hegðunarvandamál á hjúkrunarheimilum og tengsl við heilsufar, virkni og fjötranotkun

  Sólveig Hrönn Gunnarsdóttir og Ingibjörg Hjaltadóttir

  Á Íslandi fjölgar í hópi háaldraðra eins og annars staðar í heiminum. Það kallar á aukna og bætta þjónustu við þennan aldurshóp. Einstaklingum með heilabilunarsjúkdóma fer því einnig fjölgandi en sjúkdómunum fylgja ýmis taugasálfræðieinkenni. Hegðunarvandi sem birtist hjá allt að 90% einstaklinga með heilabilun veldur hinum aldraða og aðstandendum hans mikilli streitu og dregur úr vellíðan og lífsgæðum.

  Fagið

  Ritrýnd grein

 • Kvíði hjá öldruðum. Greining og meðferð

  Kvíði lýsir sér þannig að fólk hefur miklar áhyggjur sem erfitt er að stjórna. Þessar áhyggjur fara að hafa áhrif á daglegt líf fólksins.

  Fagið

  Fagleg málefni

  Forvarnir og fræðsla

  Geðrækt

  Öldrun

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála