Hjukrun.is-print-version

Laufey nærþjónusta - teymi sem veitir geðheilbrigðisþjónustu á vettvangi

RSSfréttir
7. september 2022

Viðtal og myndir: Sigríður Elín Ásmundsdóttir

Laufey nærþjónusta er teymi í þróun á geðþjónustu LSH sem er ætlað að þjónusta fólk með alvarlegan geð- og fíknivanda á vettvangi. Við heyrðum í Birnu Óskarsdóttur, hjúkrunarfræðingi og teymisstjóra, til að forvitnast nánar um þetta nýja og mikilvæga teymi sem er nefnt eftir ömmu sem bjó í Grjótaþorpinu og var þekkt fyrir að berjast fyrir réttlæti lítilmagnans.

Hvers vegna var ákveðið að setja á laggirnar teymi sem þjónustar fólk með geð- og fíknivanda á vettvangi?

„Geðþjónustan er í stöðugri framþróun, þessi hópur þarf sértæka nálgun og að okkar mati var þörf á að aðlaga kerfið betur að þessum hópi en hefur verið gert hingað til.“ Birna segir að með þróun teymisins sé komin þjónusta sem er sérstaklega sniðin að þörfum hópsins sem þiggur hana og að hún feli í sér þekkingu á fíknivanda, skaðaminnkun og geðsjúkdómum. „Það er auðveldara að mæta þessum hópi á þeirra forsendum þegar öll þessi þekking er til staðar hjá teyminu sem veitir þjónustuna,“ segir hún.

Úr hvaða fagstéttum koma þeir sem tilheyra þessu nýja teymi og hvernig virkar það?

„Í teyminu eru hjúkrunarfræðingar, reynslumiklir og sérhæfðir málastjórar, fíknifræðingur, læknar og félagsráðgjafar frá Reykjavíkurborg. Teymið er með samstarfssamning við borgina varðandi félagslega ráðgjöf fyrir þennan hóp sem er mikilvægt. Teymið virkar þannig að við veitum geðheilbrigðisþjónustu á vettvangi, við erum mjög sveigjanleg og reynum að mæta fólki á þeirra forsendum.“

Birna segir að meðferðarsambandið skipti miklu máli og að hópurinn sem sæki þjónustuna treysti teyminu. „Hver og einn og einstaklingur hefur með það að gera hversu mikla þjónustu hann þiggur.“

Hún segir þetta nýja teymi vinna út frá hugsjónum áhugahvetjandi samtals, skaðaminnkunar, batamiðaðrar hugmyndafræði og geðlæknisfræði.

„Teymið var upphaflega þróað með þetta að leiðarljósi en verður stöðugt í þróun og endurskoðun til að reyna að bæta þjónustuna enn frekar. Teymið Laufey tók til starfa í október 2021 og nú eru um 30 einstaklingar í þjónustu en markmiðið er að þjónusta stærri hóp því þörfin er mikil. Samhliða stækkandi teymi viljum við líka fá fleiri fagstéttir í lið með okkur eins og til dæmis sálfræðinga sem mér finnst vanta í teymið. Það væri líka betra fyrir skjólstæðinga okkar ef það væri fast stöðugildi læknis í teyminu og einnig ef að í teyminu starfaði einstaklingur með persónulega reynslu. Notendur eru með lífsálfélagslegar þarfir og þurfa mest á heildrænni heilbrigðisþjónustu að halda. Þess vegna er mikilvægt að hjúkrun í teyminu sé sterk og samstarf hjúkrunarfræðinga og annarra sem sinna hjúkrun þessara einstaklinga afskaplega mikilvægt. Laufey er teymi sem var lítið í byrjun og mun án efa stækka með tímanum og þjónusta fleiri skjólstæðinga.“

Var þessi hópur sem teymið er að þjónusta á vettvangi ekki að sækja sér heilbrigðisþjónustu á viðeigandi stofnunum eða er álagið þar hugsanlega of mikið til að hægt sé að sinna honum?

„Þetta er okkar veikasti hópur og að sjálfsögðu er pláss fyrir hann. Reynslan sýnir hins vegar að okkar veikasti hópur leitar gjarnan á bráðamóttökur en skilar sér oft illa í bókaða tíma inn á heilbrigðisstofnanir því það getur verið ákveðin hindrun að koma inn á spítalann til að sækja þjónustu. Þetta teymi var sett á laggirnar með það að markmiði að mæta skjólstæðingum þar sem þeir eru staddir hverju sinni og við leggjum mikla áherslu á að vera sveigjanleg. Það leiðir svo vonandi til þess að einstaklingar sem tilheyra þessum hópi nái betra jafnvægi og geti frekar nýtt sér geðheilbrigðisþjónustuna. Með okkar innkomu vonumst við til þess að skjólstæðingar okkar geti fengið aðstoð við að leita á rétta staði til þess að fá markvissari þjónustu.“

Birna segir að það sem sé helst einkennandi fyrir hópinn sem teymið þjónustar séu ótryggar félagslegar aðstæður. „Með því að eiga öruggt húsaskjól næst ákveðið jafnvægi og því skiptir það hópinn okkar miklu máli að við aðstoðum hann við að tengjast félagsráðgjöfum í þeirra nærumhverfi með það að markmiði að fá húsnæði við hæfi. Gagnkvæmt traust skiptir lykilmáli í þessum aðstæðum.“

Hver kallar eftir þjónustu teymisins?

„Sá hópur sem núna er í þjónustu teymisins kom inn í það úr öðrum teymum á geðþjónustu Landspítala, út frá innvalsskilmerkjum, sem var þáttur í því að gera þjónustuna markvissari.“

Nýttuð þið ykkur þekkingu og reynslu frá öðrum löndum þegar teymið var þróað?

„Samfélagshjúkrun og samfélagsteymi eru ekki ný af nálinni. Til að mynda hefur samfélagsgeðteymi verið starfandi á geðþjónustu Landspítala í langan tíma og fagaðilar Laufeyjar teymisins hafa meðal annars reynslu þaðan. Við horfðum helst til Hollands þegar teymið var þróað því þar er meiri þekking og reynsla teyma á borð við okkar. Við kynntum okkur FACT-þjónustu og fylgdum módeli sem hefur verið prófað víðsvegar um heiminn, við gátum þannig nýtt okkur þekkingu sem hefur reynst vel annars staðar.“

Birna segir að þjónusta fyrir einstaklinga með alvarlega geðsjúkdóma og alvarlegan fíknivanda sé mjög aðkallandi og aðsóknin sé meiri en teymið hafi getað sinnt undanfarið.

Neysla ópíóða hefur færst í aukana á undanförnum árum, hvernig birtist þessi vandi ykkur?

„Í okkar hópi eru einhverjir að nota ópíóða og sem betur fer eru viðurkenndar aðferðir til að mæta þessum einstaklingum og aðstoða þá í þeim efnum, svo sem viðhaldsmeðferðir og neyðarlyfið naloxone. Okkur hefur reynst erfiðara að mæta þörfum þeirra sem nota örvandi vímuefni þar sem þau ýta undir versnun á til dæmis geðrofssjúkdómum og við erum því miður ekki með neina gagnreynda viðhaldsmeðferð til að mæta þörfum þeirra.“

Er tilgangurinn með svona þjónustu að bæta lífsgæði fólks eða er markmiðið að reyna að fá fólk til að vera virka samfélagsþegna?

„Tilgangurinn er að bæta lífsgæði og að aðstoða skjólstæðinga teymisins við að ná markmiðum sínum. Einstaklingarnir sem þiggja þjónustu teymisins eru jafnmismunandi og þeir eru margir og því eru markmiðin misjöfn. Sem dæmi gæti einn í okkar þjónustu haft áhuga á því að fara út á vinnumarkaðinn á meðan annar hefur það markmið að ná lágmarksjafnvægi á sínum geðsjúkdómi. Við vinnum út frá batamiðaðri hugmyndafræði, bati eins er ekki sambærilegur bata annars. Það væri óraunhæft að ætla öllum sömu útkomu.“

Er það þín upplifun sem fagmanneskju í geðþjónustu á Íslandi að úrræðaleysi sé hindrun?

„Úrræðaleysi er vissulega hindrun. Okkar fólk hefur takmörkuð úrræði og þarf oft að bíða lengi, fær til að mynda ekki sömu tækifæri til búsetu og aðrir svo eitthvað sé nefnt.“

Hvaðan kemur nafnið á teymið, LAUFEY?

„Við vildum ekki hafa gildishlaðið nafn sem felur í sér eitthvað sem ýtir mögulega undir fordóma. Við ákváðum því að heiðra ömmuna í Grjótaþorpinu, Laufeyju Jakobsdóttur, með því að nefna teymið eftir henni. Laufey barðist ávallt fyrir rétti lítilmagnans, hún var þekkt fyrir störf sín í þágu unglinga í miðborg Reykjavíkur og stóð vörð um ungar konur sem leið áttu um Grjótaþorpið á síðkvöldum.“

Að endingu verður þú sem starfsmaður teymisins vör við fordóma gagnvart þeim hópi sem þú ert að sinna?

„Já því miður er það raunin. Fordómar eru miklir gagnvart hópnum sem við sinnum, bæði innan heilbrigðiskerfisins og utan þess. Fordómar eru byggðir á vanþekkingu og því er það eitt mikilvægasta hlutverk þeirra sem vinna með hópnum að vera málsvari hans og veita fræðslu með það að markmiði að minnka fordóma. Að sjálfsögðu á ekki að mismuna einstaklingum út frá stöðu eða greiningum og því eiga einstaklingar með tvígreiningu að hafa jöfn tækifæri á við aðra,“ segir Birna að lokum og vonandi er þetta viðtal liður í því að minnka fordóma gagnvart þessum veikasta hópi samfélagsins.

Til baka

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála