Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum

6. fundur stjórnar Fíh 2017 – 2018

20. febrúar 2018
þriðjudagur 20. febrúar 2018 kl. 10:30-16:00

Mættir:
Arndís Jónsdóttir, Díana Dröfn Heiðarsdóttir, Guðbjörg Pálsdóttir, Guðrún Yrsa Ómarsdóttir, Hildur Björk Sigurðardóttir, Helga Bragadóttir, Halla Eiríksdóttir og Þura B. Hreinsdóttir.

Boðuð forföll:
Engin.

Gestir:
Sólveig Stefánsdóttir fjármálastjóri Fíh.

Fundarritari:
Hildur Björk Sigurðardóttir.

Til afgreiðslu:
 1. Fundargerð 5. fundar stjórnar Fíh
  Afgreiðsla: Samþykkt.

 2. Skipun nýrrar stjórnar Vinnudeilusjóðs
  Afgreiðsla: Staðfesting á fyrri samþykkt á rafrænu vinnustæði stjórnar. 

 3. Skipun nýrrar stjórnar B-hluta Vísindasjóðs
  Skipuð hefur verið ný stjórn B-hluta Vísindasjóðs. Fyrri stjórnarmönnum þeim Eydísi Sveinbjarnardóttur, Helgu Sif Friðjónsdóttur, Hlíf Guðmundsdóttur og Guðbjörgu Guðmundsdóttur eru þökkuð vel unnin og óeigingjörn störf á síðastliðnum árum. Ný stjórn B- hluta Visindasjóðs er skipuð Helgu Sif Friðjónsdóttur, Marianne Klinke, Brynju Örlygsdóttur og Ingibjörgu Hjaltadóttur.
  Afgreiðsla: Staðfesting á fyrri samþykkt á rafrænu vinnusvæði stjórnar.

 4. Trúnaðar- og þagnarskylda
  Stjórn fagnar formlegri undirritun á trúnaðar- og þagnarskyldu starfsmanna, meðlima í stjórnum og nefndum Fíh og stjórnarmanna Fíh.
  Afgreiðsla: Stjórn undirritaði trúnaðar og þagnarskyldu eið.

Til umræðu:


 1. Sólveig Stefánsdóttir, fjármálastjóri Fíh fór yfir rekstraryfirlit ársins 2017
  Sólveig Stefánsdóttir, fjármálastjóri Fíh, kynnti drög að ársuppgjöri, en ekki var um endurskoðaða reikninga að ræða. Niðurstaða félagssjóðs er hagnaður upp á 18.5 milljónir kr. Einnig fór Sólveig yfir stöðu á sjóðum Fíh.
  Orlofssjóður: Niðurstaðan er hagnaður upp á tæpar 12 milljónir kr. eða helmingi hærra en áætlað var og fór Sólveig yfir ástæður þess með stjórnarmeðlimum.
  Starfsmenntunarsjóður: Niðurstaðan er hagnaður upp á rúmar 4 milljónir kr. og skýrist það af hærri vöxtum.
  Vísindasjóður: Hann skilar hagnaði upp á 21 milljón kr. og skýrist sú hækkun af hærri iðgjöldum.
  Vinnudeilusjóður: Niðurstaðan er hagnaður upp á rúma 31 milljón kr.
  Styrktarsjóður: Hagnaðurinn er 14,8 milljónir kr.

 2. #metoo-byltingin
  Formaður Fíh skrifaði undir viljayfirlýsingu vegna metoo-byltingarinnar og sat málþing tengt viðfangsefninu. Skýrst hefur hvert hlutverk stéttarfélaga er og sköpuðust umræður sem hægt er að byggja á m.t.t. að þróa verkferla sem stéttarfélög geta stuðst við í þessum málum. Mikilvægt er að Fíh bjóði uppá fagaðstoð og það séu til verkferlar sem hægt er að styðjast við þegar slík mál kom á borð Fíh. Setja þarf fram viðbrögð og áætlun innan vinnustaðar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og gera átak með trúnaðarmönnum Fíh.
  Afgreiðsla: Siða- og sáttanefnd og Siðaráð Fíh mun funda með Guðbjörgu formanni 20. febrúar til að ræða hlutverk Fíh í kjölfar #metoo byltingarinnar. Formaður mun upplýsa stjórn um niðurstöðu fundarins. Mun stjórn taka ákvörðun um næstu skref þessa máls á næstu stjórnarfundi. Stefnt er að áætlun stjórnar varðandi þetta mál mun liggja fyrir á aðalfundi félagsins í 24. maí 2018.

 3. Fjölgun karlmanna í hjúkrun
  Áframhaldandi umræða um fjölgun karlmanna í hjúkrun. Myndaður hefur verið vinnuhópur á vegum Fíh og hjúkrunarfræðideildar Háskóli Íslands og Háskólans á Akureyri og sett fram verkefnaáætlun. Í honum er Guðbjörg Pálsdóttur formaður Fíh, Aðalbjörg Finnbogadóttir sviðsstjóri fagssviðs Fíh, Gísli Kort Kristófersson lektor við HA, Eydís Sveinbjarnadóttir forseti heilbrigðisvísindasviðs HA, Herdís Sveinsdóttir forseti hjúkrunarfræðideildar HÍ og Margrét Sigmundsdóttir deildarstjóri hjúkrunarfræðideildar HÍ.
  a) Háskóladagurinn er 3. mars og er vinnuhópurinn sammála um að reyna ná sérstaklega til karlmanna.
  b) Ákveðið hefur verið að Fíh muni borga skólagjöld fyrir alla karlmenn sem hefja nám í hjúkrunarfræði næstu 5 skólaárin og út námstímann. Jafnframt mun félagið greiða skólagjöld þeirra karlmanna sem þegar hafa hafið nám í hjúkrunarfræði en eru ekki búnir. Þessir nemendur skila námsframvindu í lok hvers skólaárs til að hljóta endurgreiðsluna.

 4. Umsögn um tillögur til þingsályktunar
  a) Óháða, faglega staðarvalsgreiningu fyrir nýtt þjóðarsjúkrahús, 88. mál
  Afgreiðsla: Fíh mun senda inn umsögn þess efnis að bygging nýs Landspítala þoli enga bið og því er það mat félagsins að halda skuli áfram með fyrirhugaða byggingu Landspítala við Hringbraut.
  b) Dánaraðstoð, 91. mál
  Stjórn Fíh styður að fari verði í þessa grunnvinnu og hvetur til þess að hjúkrunarfræðingar verði hafðir með í þessari vinnu.
  Afgreiðsla: Fíh mun senda inn umsögn um þetta mál.
  c) Lyfjahampur
  Afgreiðsla: Leitað hefur verið til fagdeildar krabbameinshjúkrunarfræðinga og fagdeildar taugahjúkrunarfræðinga um álit. Fíh skilar svo inn umsögn til Alþingis að því loknu.

 5. Útgáfa ársskýrslu á aðalfundi 2018
  Afgreiðsla: Stjórn mun vinna með punkta varðandi starfsárið og markmið næsta árs fyrir ársskýrslu á rafrænu vinnusvæði stjórnar.

 6. Muna- og minjanefnd og Gudmanns Minde
  a) Muna- og minjanefnd hefur sent stjórninni minnisblað varðandi siðasta fund sem nefndin hélt. Nefndin hefur óskað eftir 300.000 kr. fjárframlagi til að nýta í ferðakostnað til þess að heimsækja nokkra staði á landinu og skoða gömul verðmæti er tengjast hjúkrun.
  Afgreiðsla: Stjórn samþykkir að nefndin fái 300.000 kr.
  b) Umræður um Gudmanns Minde
  Afgreiðsla: Stjórn Fíh vísar málinu til fyrrum svæðisdeildar norðurlands

 7. Endurnýjun tölvu- og tækjabúnaðar á skrifstofu Fíh
  a) Kerfismál Fíh eru í gagngerri endurskoðun. Fyrir liggur að kveðja kerfisleigu sem orðin er úreld og taka upp nýrri kerfi. Kerfisbreytingin nær einnig til endurnýjunar tækjabúnaðar, endurskoðunar skjalavistunar, innleiðingar skjalavistunaráætlunar og áhættumats m.a. vegna nýrra persónuverndarlaga sem taka gildi 25. maí n.k.
  Afgreiðsla: Endurskoða þarf kerfismál Fíh, skjalavistun og fleiri þætti tengda kerfismálum og hlýtingu laga þar um. Gróf kostnaðaráætlun hefur verið gerð og verður farið í þetta verkefni sem allra fyrst.
  b) Starfsmannasjúkraþjálfari fór yfir vinnuaðstöðu starfsmanna og kom með gagnlegar ábendingar. Gera þarf nokkrar breytingar á vinnuaðstöðu starfsfólks svo hún sé í lagi.
  Afgreiðsla: Formaður sér um framkvæmd.

 8. Heildarendurskoðun starfsreglna sjóða og nefnda Fíh
  Það hefur komið í ljós misræmi á úthlutunarreglum milli sjóða og nefnda félagsins og þykir ástæða til að fara yfir reglurnar m.t.t. að samræmingar reglna.
  Afgreiðsla: Aðalbjörg Finnbogadóttir, sviðsstjóri fagsviðs Fíh mun fara í að skoða reglur sjóðanna og koma með tillögur að nýjum starfsreglum m.t.t. að samræma regur á milli sjóða.


Til kynningar:


 1. Nursing Now – herferð á vegum ICN
  Umræður um þessa mikilvægu herferð sem fer af stað í lok febrúar. Stjórn Fíh mun fylgjast með herferðinni og sjá hvort það sé eitthvað sem Fíh getur nýtt sér til auka áhrif félagsins.
  http://www.nursingnow.org/launch/

 2. Málþing Fíh um starfsumhverfi, álag í starfi og laun og kjör hjúkrunarfræðinga 28. febrúar 2018
  Umræður meðal stjórnarmeðlima um mikilvægi þessa málþing og málefnis innan hjúkrunar.

Önnur mál
 1. Dagsetningar stjórnarfunda og aðalfundar Fíh vorið 2018
  Farið yfir breytingar á dagsetningum næstu stjórnarfunda þar sem aðalfundi hefur verið frestað til 24. maí.

 2. Upplýsingar frá skrifstofu Fíh
  Málefni skrifstofu.
Stjórnarfundi slitið kl. 16.00
Næsti fundur stjórnar er áætlaður 21. mars 2018 kl. 10:30.


Hildur Björk Sigurðardóttir, ritari Fíh

 


Fundargerðir

Til bakagreinasafn

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála