Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Veldu fagdeild

Nafn fagdeildar

Fagdeild ... innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Hlutverk fagdeildar

Fagdeild..... vinnur að framgangi hjúkrunar á viðkomandi sérsviði í samvinnu við fagsvið Fíh og er stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og nefndum til ráðgjafar um málefni á sérsviði fagdeildar (sbr. lög Fíh, 16.gr. Fagdeildir).

Aðild 

Hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem starfa eða hafa starfað á viðkomandi sérsviði og/eða hafa sérfræðingsleyfi eða viðbótarmenntun á viðkomandi sérsviði geta orðið aðilar að fagdeild. Óskað er aðildar til stjórnar fagdeildar.

Stjórn

Í stjórn fagdeildar er a.m.k. einn stjórnarmaður með viðbótar- eða framhaldsnám á sérsviði fagdeildar.

Stjórn fagdeildar skal stofna kennitölu fagdeildar og hafa alla bankareikninga á þeirri kennitölu. Árgjald og innheimta er háð samþykki fagdeildar.

Stefnumótun 

Fagdeild skal setja sér stefnu í hjúkrunar- og heilbrigðismálum á sérsviði fagdeildar. Sviðstjóra fagsviðs Fíh skal kynnt stefnan. Endurskoða skal stefnuna reglulega.

Dæmi um stefnu fagdeilda:

 •  að fagdeild bjóði fram fulltrúa sem kosinn er til setu í félagsstjórn Fíh
 • að vinna að framgangi hjúkrunar á sérsviði fagdeildar
 • að standa vörð um fagmennsku í hjúkrun sérsviðs fagdeildar
 • að stuðla að þróun hjúkrunarþekkingar á sérsviði fagdeildar
 • að efla rannsóknir á sérsviði fagdeildar
 • að vera í virkum tengslum við fagfélög erlendis
 • að vera virkir þátttakendur í þverfaglegu samstarfi á viðkomandi sérsviði
 • að stuðla að fræðslu
 • að vera málsvari hjúkrunar á vettvangi viðkomandi sérsviðs fagdeildar
 

Dæmi um nánari útfærslu

 • stjórn fagdeildar og kosning
 • dagskrá aðalfundar
   
 • endurskoðun reikninga
 • starfsnefndir fagdeildar
 • árgjald og innheimta

Ársskýrsla

Fagdeild skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðstjóra fagsviðs Fíh fyrir lok marsmánaðar ár hvert.

 

Stofnun

Félagsmönnum, að lágmarki 25 saman, er heimilt að stofna fagdeild á sínu fagsviði.
Fagdeild skal starfa á landsvísu.
Fyrirhuguð fagdeild setur sér starfsreglur sem eru byggðar á starfsreglum fagdeilda Fíh sem stjórn Fíh hefur samþykkt.
Starfsreglur væntanlegrar fagdeildar skulu lagðar fyrir aðalfund Fíh til samþykktar.
Senda þarf starfsreglur væntanlegrar fagdeildar til stjórnar Fíh a.m.k. 4 vikum fyrir aðalfund.
Samþykki aðalfundur stofnun fyrirhugaðrar fagdeildar skal senda skriflega staðfestingu þar um til þess aðila sem sendi inn beiðni um stofnun viðkomandi fagdeildar.

Hlutverk 

Fagdeild vinnur að framgangi hjúkrunar á viðkomandi sérsviði í samvinnu við fagsvið Fíh og skal m.a. vera stjórn Fíh og nefndum til ráðgjafar (sbr. 16. gr. laga Fíh).
Nánari markmið og stefna fagdeildar í hjúkrunar og heilbrigðismálum skal koma fram í starfsreglum hennar.
Fagdeild ber að halda utan um skjöl deildarinnar og skrá fundargerðir.
Stjórn fagdeildar ber ábyrgð á fjárreiðum deildarinnar.

Tengsl við fagsvið Fíh

Sviðstjóri fagsviðs Fíh boðar til fundar með formönnum fagdeilda a.m.k. tvisvar á ári. Skal þar vera vettvangur umræðna, samræmingar og upplýsingamiðlunar milli fagdeilda og fagsviðs Fíh.
Fundirnir skulu haldnir í febrúar og október ár hvert.
Stjórn fagdeildar skal tilkynna sviðstjóra fagsviðs Fíh um nýkjörna stjórn hennar svo og allar breytingar sem verða á henni á kjörtímabilinu.
Fagdeild skal skila skýrslu um starfsemi sína til sviðstjóra fagsviðs Fíh fyrir lok marsmánaðar ár hvert.
Sviðstjóri fagsviðs áframsendir skýrslur fagdeilda til stjórnar Fíh.

Slit 

Fagdeild er hægt að leggja niður sé það samþykkt af ¾ hluta greiddra atkvæða á aðalfundi fagdeildar.
Skili fagdeild ekki ársskýrslu til stjórnar Fíh tvö ár í röð getur aðalfundur félagsins ákveðið að leggja hana niður.

Staðfesting

Verkferlið og breytingar sem á því kunna að verða skulu samþykktar af framkvæmdaráði Fíh

Stuðningur

Fagdeildum stendur til boða húsnæði til fundarhalda og símenntunar endurgjaldslaust.
Innifalið er fundarsalur, skjávarpi, tölva og búnaður til fjarfunda, einnig kaffi, te og mjólk. Leiðbeiningar um notkun tækja á skrifstofutíma. 

Þjónusta við fagdeildir

 • Allir formenn fagdeilda fá netfang sem tengt er viðkomandi fagdeild og endar á @hjukrun.is. Til þess að það virki þarf að tilkynna skrifstofu félagsins um formannaskipti og netföng þeirra, svo hægt sé að tengja það innan @hjukrun.is
 • Allur póstur fagdeilda sem berst á skrifstofuna er áframsendur til formanns fagdeildar vikulega.
 • Prentun límmiða og félagalista fyrir fagdeildir. Límmiða þarf að panta með að minnsta kosti þriggja daga fyrirvara.
 • Tekið er við umsóknum um inngöngu í fagdeild og áframsent til formanns viðkomandi fagdeildar. Þegar búið er að samþykkja nýja félaga eru þeir færðir í félagaskrá.
 • Uppfærsla frá hagstofu á félagaskrá fagdeilda.
 • Tekið við pöntunum á fundarsal og Sigríðarstofu.
 • Færsla efnis inn á heimasíðuna frá fagdeildum.
 • Senda út póst á netföng eftir netfangaskrá fagdeildar.
 • Aðstoð við ljósritun á fréttabréfi og öðrum bæklingum í lit. Beiðni um aðstoð þarf að berast með nokkra daga fyrirvara.

Árlegur styrkur

Fagdeild getur sótt árlega um styrk til Fíh að upphæð 300 þúsund kr. Styrknum má ráðstafa til innlendra og erlendra verkefna.

Ný fagdeild sem bíður eftir samþykki fyrir stofnun getur sótt um stofnstyrk með fyrirvara um samþykki aðalfundar. Stofnstyrkur er 100 þúsund krónur.

Umsókn um styrk skal berast til sviðstjóra fagsviðs Fíh fyrir 15. janúar ár hvert. (umsóknareyðublað) nema þegar um er að ræða deildir sem stofnaðar eru á árinu. Þær deildir geta sótt um styrkinn við stofnun deildarinnar.
Í umsókninni skal koma fram til hvers styrkurinn er ætlaður.
Upplýsingar um bankanúmer ásamt kennitölu fagdeildar þarf að fylgja með umsókninni.
Sviðstjóri fagsviðs Fíh fer yfir umsóknina og ákvarðar úthlutun í febrúar á hverju ári í samráði við stjórn og í samræmi við fjárhagsáætlun félagsins.
Styrkumsókninni er svarað skriflega um leið og hún hefur verið afgreidd.

Hægt er að sækja um styrk til ákveðinna tímabundinna verkefna sem að öllu jöfnu eru ekki hluti af starfsemi fagdeildar, til dæmis vegna stjórnarsetu í stjórn erlendra samtaka eða vegna átaksverkefnis.

Hver fagdeild getur fengið í viðbótarstyrk að hámarki 200 þúsund krónur á ári. Til viðbótarstyrkja er samtals varið að hámarki 1.5 miljón króna á ári.
Umsóknum um viðbótarstyrk skal skila skriflega til stjórnar Fíh fyrir 15. apríl og 15. nóvember ár hvert. (umsóknareyðublað)
Eigi fagdeild meira en 500 þúsund krónur í eigið fé í lok síðasta starfsárs á hún ekki kost á viðbótarstyrk.
Einungis er hægt að sækja um viðbótarstyrk ef nýttur hefur verið að fullu árlegur styrkur til fagdeildar síðasta starfsár.

Umsókn skal fylgja:

 1. Rökstuðningur fyrir verkefni.
 2. Nákvæm fjárhagsáætlun verkefnis.
 3. Fjárhagsáætlun fagdeildar.
 4. Yfirlit yfir eigið fé í lok síðasta starfsárs og þegar umsókn er lögð fram.
 5. Upplýsingar um bankanúmer ásamt kennitölu fagdeildar.

Stjórn fagdeildar ber ábyrgð á ráðstöfun styrkja.
Styrkir eru greiddir gegn framvísun reikninga.
Sé styrkurinn ekki sóttur innan 12 mánaða frá afgreiðslu hans fellur hann niður.
Stjórn Fíh áskilur sér rétt til endurskoðunar á úthlutunarreglum.

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála