Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Fagdeild vísindarannasakenda í hjúkrun

Fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun var stofnuð 27. júni 2017. Fagdeildin starfar skv. reglum Félags Íslenskra Hjúkrunarfræðinga um fagdeildar innan þess. Markmið fagdeildarinnar er m.a. að:

 • Stuðla að samskiptum og að vera vettvangur fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á og eða stunda vísindarannsóknir hér á landi eða á alþjóða vettvangi. 
 • Taka virkan þátt í að auka þekking á framkvæmd og hagnýtingu vísindarannsókna m.a. með því að standa árlega fyrir málþingi eða ráðstefnu.  
 • Stuðla að samskiptum og samvinnu við Háskóla landsins varðandi eflingu aðferðarfræðilegrar þekkingar og hagnýtingu hennar. 
 • Stuðla að þverfaglegum tengslum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.
 • Stuðla að sýnileika vísindarannsókna innan hjúkrunar bæði hér á landi og erlendis.

Ársskýrsla

  

 

Um okkur

Fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun innan Fíh vinnur að framgangi og styrkingu rannsókna í hjúkrunarfræði í samvinnu við fagsvið Fíh, og er stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og nefndum til ráðgjafar um málefni sem snýr að vísindarannsóknum (sbr. lög Fíh, 12.gr. Fagdeildir). 

Efling vísindarannsókna og hagnýtingu þeirra er eitt af megin markmiðunum í stefnu Félags Íslenskra Hjúkrunarfræðinga (Þekking í þína Þágum: Stefna Félags Íslenskra Hjúkrunarfræðinga í hjúkrunar-og heilbrigðismálum 2011-2020).  Hjúkrunarfræðingar nota rannsóknarniðurstöður í auknum mæli í störfum sínum, þ.e. gagnreynda þekkingu, til að stuðla að gæðum í heilbrigðisþjónustunni fyrir skjólstæðinga hjúkrunar, fjölskyldur þeirra og samfélagið í heild.  

Hjúkrunarfræðingar hagnýta einnig gagnreynda þekkingu í stefnumótun innan heilbrigðiskerfisins sem og til að upplýsa stjórnvöld um mikilvægar áherslur til að efla og viðhalda heilbrigði landsmanna og til að stuðla að hæfni og færni heilbrigðisstarfsmanna þannig að hægt sé að bjóða á hverjum tíma, upp á bestu mögulegi heilbrigðisþjónustu sem völ er á. 

 

Marianne Elisabeth Klinke
Formaður

Erla Kolbrún Svavarsdóttir
varaformaður

Margrét Gísladóttir,
Gjaldkeri 

Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir
Ritari

Árún Sigurðardóttir
Meðstjórnandi

Varamenn
Guðrún Kristjánsdóttir
Ásta Pétursdóttir

Fagdeild Vísindarannsakenda í hjúkrun 
Nafn fagdeildarinnar er Fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun innan Félags Íslenskra hjúkrunarfræðinga. Heimili og varnarþing fagdeildarinnar er í Reykjavík, en umdæmið er um land allt.

Stefnumótun og hlutverk fagdeildar
Fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun innan Fíh vinnur að framgangi og styrkingu rannsókna í hjúkrunarfræði í samvinnu við fagsvið Fíh, og er stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og nefndum til ráðgjafar um málefni sem snúa að vísindarannsóknum (sbr. lög Fíh, 12.gr. Fagdeildir). Efling vísindarannsókna og hagnýting þeirra er eitt af megin markmiðunum í stefnu Félags Íslenskra Hjúkrunarfræðinga (Þekking í þína Þágu: Stefna Félags Íslenskra Hjúkrunarfræðinga í hjúkrunar-og heilbrigðismálum 2011-2020). 

Hjúkrunarfræðingar nota rannsóknarniðurstöður, þ.e. gagnreynda þekkingu, til að stuðla að gæðum í heilbrigðisþjónustunni fyrir skjólstæðinga hjúkrunar, fjölskyldur þeirra og samfélagið í heild.  Hjúkrunarfræðingar hagnýta einnig gagnreynda þekkingu í stefnumótun innan heilbrigðiskerfisins sem og til að upplýsa stjórnvöld um mikilvægar áherslur til að efla og viðhalda heilbrigði landsmanna og til að stuðla að hæfni og færni heilbrigðisstarfsmanna þannig að hægt sé að bjóða á hverjum tíma, upp á bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu sem völ er á. 

Stefna fagdeildar vísindarannsakenda í hjúkrun miðar að:  

 • Stuðla að samskiptum og að vera vettvangur fyrir hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á og eða stunda vísindarannsóknir hér á landi eða á alþjóðavettvangi.  
 • Taka virkan þátt í að auka þekkingu á framkvæmd og hagnýtingu vísindarannsókna m.a. með því að standa árlega fyrir málþingi eða ráðstefnu.  
 • Stuðla að samskiptum og samvinnu við Háskóla landsins varðandi eflingu aðferðarfræðilegrar þekkingar og hagnýtingu hennar. 
 • Stuðla að þverfaglegum tengslum um vísindarannsóknir á heilbrigðissviði.
 • Stuðla að sýnileika vísindarannsókna innan hjúkrunar bæði hér á landi og erlendis.  

Félagsaðild
Allir félagsmenn Fíh sem starfa við eða hafa áhuga á vísindarannsóknum í hjúkrun geta orðið félagsmenn í Fagdeild vísindarannsakenda í hjúkrun. Skrifstofa Fíh tekur við umsóknum um inngöngu í fagdeildina og sendir til formanns. Félagsmaður sem ekki hefur greitt félagsgjald í 2 ár fellur út af félagaskrá. Stjórn fagdeildarinnar skipa 5 félagsmenn, þ.e. formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri, einn meðstjórnandi og tveir varamenn. Stjórn fagdeildarinnar skal kosin á aðalfundi:

 • Kosning formanns
 • Kosning 4 stjórnarmanna sem skipta með sér verkum
 • Kosning 2 varamanna

Stjórn fagdeildarinnar situr í 2 ár í senn.  Skulu tveir stjórnarmenn ganga út annað árið en 3 hitt árið.  Varamenn eru kosnir til 1 árs í senn.  Í stjórn fagdeildar er a.m.k. einn stjórnarmaður með viðbótar- eða framhaldsnám á sérsviði fagdeildarinnar.  Einfaldur meirihluti ræður kjöri.  Stjórn getur skipað nefndir eftir þörfum.  Hámarkstími formanns er 2 kjörtímabil í senn. 

Aðalfundur
Aðalfundur skal haldin í mars ár hvert.  Aðalfundur skal boðaður skriflega með minnst 2 vikna fyrirvara svo hann teljist löglegur.  Dagskrá aðalfundar:

 • Kosning fundarstjóra og fundarritara
 • Árskýrsla stjórnar
 • Skýrslur nefnda sem hafa starfað á starfsárinu
 • Skoðaðir ársreikningar lagðir fram
 • Kosning stjórnar skv 3. Gr.
 • Kosning 2 skoðenda til eins árs í senn
 • Árgjald ákveðið
 • Önnur mál

Breyting á starfsreglum og slit fagdeildarinnar
Starfsreglum má aðeins breyta á aðalfundi og skulu skriflegar tillögur um breytingar á reglum berast stjórn einni viku fyrir aðalfund.  Sama gildir um ákvörðun um slit fagdeildarinnar sem verður tekin á aðalfundi. Til að hægt sé að leggja fagdeildina niður verður það að vera samþykkt af ¾ hluta greiddra atkvæða á aðalfundi fagdeildarinnar og renna eignir fagdeildarinnar þá til Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.