Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Stjórnskipulag Fíh

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins og er haldinn í maímánuði ár hvert. Allir félagsmenn eiga rétt til setu á fundinum, en atkvæðisrétt hafa einungis þeir sem hafa skráð sig með minnst viku fyrirvara. Aðalfundur er auglýstur með minnst 8 vikna fyrirvara.

Stjórn félagsins fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli aðalfunda. Hlutverk stjórnar er að móta stefnu og megináherslur félagsins í samræmi við stefnumörkun og ákvarðanir aðalfundar. Stjórn ber ábyrgð á fjárreiðum félagsins og starfseminni gagnvart aðalfundi. Stjórn félagsins fundar að jafnaði mánaðarlega.

Deildir félagsins vinna að eflingu og framgangi hjúkrunar innan fagsviðs eða landsvæðis, veita fræðslu um viðfangsefni hjúkrunar og efla fag- og félagsheild. Deildirnar eru stjórn og nefndum félagsins til ráðgjafar.

Anna María Þórðardóttir

Ritari

annamaria@hjukrun.is

Arndís Jónsdóttir

Varaformaður

arndis@hjukrun.is

Gísli Níls Einarsson

Meðstjórnandi

gisli@hjukrun.is

Guðbjörg Pálsdóttir

Formaður

gudbjorg@hjukrun.is

Guðrún Yrsa Ómarsdóttir

Varamaður

gudrunyrsa@hjukrun.is

Halla Eiríksdóttir

Gjaldkeri

halla@hjukrun.is

Helena Eydal

Varamaður

helena@hjukrun.is

Hildur Björk Sigurðardóttir

Meðstjórnandi

hildur@hjukrun.is

Fundargögn aðalfundar Fíh 2017

Fundargerð aðalfundar Fíh 2017
Heildarskjal með öllum málaskjölum (3MB) 

Mál 1.0     Kosning fundarstjóra og ritara aðalfundar 

Mál 2.0     Skýrsla um starfsemi félagsins á liðnu starfsári

Mál 3.0.     Ársreikningur 2016 og Skýringar við ársreikning 2016
                 3.1   Ársreikningur Rannsókna- og vísindasjóðs hjúkrunarfræðinga
                 3.2   Ársreikningur Minningarsjóðs Kristínar Thoroddsen 
                 3.3   Ársreikningur Minningarsjóðs Hans Adolfs Hjartarsonar

Mál 4.0     Ákvörðun stjórnar um félagsgjöld                   

Mál 5.0     Markmiða- og starfsáætlun næsta starfsárs

Mál 6.0     Fjárhagsáætlun félagssjóðs næsta starfsár
                 6.1    Fjárhagsáætlun Orlofssjóðs næsta starfsár
                 6.2    Fjárhagsáætlun Starfsmenntunarsjóðs næsta starfsár
                 6.3    Fjárhagsáætlun Styrktarsjóðs næsta starfsár
                 6.4    Fjárhagsáætlun Vinnudeilusjóðs næsta starfsár
                 6.5    Fjárhagsáætlun Vísindasjóðs næsta starfsár

Mál 7.0    Starfsreglur sjóða og nefnda
                 7.1    Breytingar á starfsreglum fyrir Orlofssjóð Fíh  

Mál 8.0     Formannskjöri lýst og kjör í nefndir og ráð kynnt

Mál 9.0     Önnur mál
                      
9.1    Stofnun nýrra fagdeilda
                      
9.2    Stofnun nýrra landsvæðadeilda
                      9.3    Ályktanir


Stjórnir nefnda


Unnur Þormóðsdóttir formaður
Margrét Tómasdóttir
Ólöf Árnadóttir
Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir - varamaður

Ingibjörg Pálmadóttir formaður
Bergdís Kristjánsdóttir
Elísabet Hjörleifsdóttir
Guðrún Kristjánsdóttir
Sigþrúður Ingimundardóttir

Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir formaður
Hrund Scheving Thorsteinsson
Margrét Hrönn Svavarsdóttir
Sigríður Halldórsdóttir
Sigurlaug Thorsteinsdóttir
Þorgerður Ragnarsdóttir
Þórdís Katrín Þorsteinsdóttir

Gunnar Helgason, sviðstjóri kjara- og réttindasviðs Fíh, formaður samninganefndar
Guðbjörg Pálsdóttir, formaður Fíh
Eva Hjörtína Ólafsdóttir, kjararáðgjafi
Harpa Júlía Sævarsdóttir, sérfræðingur í kjaramálum
Brynja Dröfn Jónsdóttir, Landspítali
Sigríður Elísabet Árnadóttir, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins

Gunnar Helgason, sviðstjóri kjara- og réttindasviðs Fíh, formaður samninganefndar
Guðbjörg Pálsdóttir, formaður Fíh
Eva Hjörtína Ólafsdóttir, kjararáðgjafi
Harpa Júlía Sævarsdóttir, sérfræðingur í kjaramálum
Dagný Hængsdóttir, deildarstjóri heimahjúkrunar
Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen, forstöðumaður Droplaugarstaða

Gunnar Helgason formaður
Guðbjörg Pálsdóttir

Gunnar Helgason formaður
Guðbjörg Pálsdóttir
Elsa Gunnlaugsdóttir

Harpa Þöll Gísladóttir  formaður
Ólöf Gunnhildur Ólafsdóttir
Sigurveig Sigurjónsdóttir Mýrdal 

Varamenn:
Hildur Helgadóttir
Jóhanna Valgeirsdóttir

Stjórnir ráða


Aðalheiður D. Matthíasdóttir formaður
Arnrún Halla Arnórsdóttir
Birna Óskarsdóttir
Guðbjörg Hulda Einarsdóttir
Linda Þórisdóttir
Lovísa Baldursdóttir 

Stjórnir sjóða


Aðalheiður D. Matthíasdóttir formaður
Sigrún Barkardóttir
Svanlaug Guðnadóttir

Varamenn:
Bjarnheiður Margrét Ingimundardóttir
Ellen Björnsdóttir 

Helga Harðardóttir formaður
Anna Lísa Baldursdóttir
Guðrún Lovísa Ólafsdóttir
K. Hjördís Leósdóttir
Ólöf Sigurðardóttir

Aðalbjörg J. Finnbogadóttir, formaður, tilnefnd af Fíh
Ragnhildur Ísaksdóttir, tilnefnd af Reykjavíkurborg
Lárus Ögmundsson, tilnefndur af Fjármálaráðuneytinu
Svanhildur Jónsdóttir, tilnefnd af Fíh

Helga Sif Friðjónsdóttir formaður

Brynja Örlygsdóttir
Ingibjörg Hjaltadóttir
Marianne Klinke

Hildur Einarsdóttir formaður
Unnur Þormóðsdóttir
Sigríður Ósk Einarsdóttir

Varamaður: 
Anna Soffía Guðmundsdóttir
Eva Hjörtína Ólafsdóttir

Guðbjörg Pálsdóttir formaður
Herdís Sveinsdóttir
Sigríður Zoéga

Guðbjörg Pálsdóttir formaður
Herdís Sveinsdóttir
Hrund Sch. Thorsteinsson

Guðbjörg Pálsdóttir formaður
Herdís Sveinsdóttir
Sigríður Gunnarsdóttir
Steinunn Sigurðardóttir

Undirbúningur kjaraviðræðna og vinna við stofnanasamninga

Kjaramál hjúkrunarfræðinga taka mið af því að miðlægur kjarasamningur hjúkrunarfræðinga hjá ríkinu er bundinn í gerðardómi til mars 2019. Í haust mun því fara af stað undirbúningur fyrir miðlægu kjarasamningana næsta vor. Sérstök áhersla verður lögð á að ljúka endurnýjun þeirra stofnanasamninga sem enn eru ekki í höfn. Nokkrir þeirra eru í vinnslu og verður unnið ötullega að því af hálfu Fíh að ljúka þeim sem fyrst. Jafnframt verður klárað að innleiða bókun 3 hjá þeim stofnunum sem eftir eru en bókunin gengur út á að auka virkni stofnanasamninga með áherslu á frammistöðu hjúkrunarfræðinga.

Átak í fjölgun starfandi hjúkrunarfræðinga, samstarfsverkefni við aðra hagsmunaaðila

Áfram verður unnið að því að fá fleiri hjúkrunarfræðinga aftur til starfa, halda þeim sem fyrir eru í starfi og fjölga nemendum í hjúkrunarfræðinámi. Leitað verður leiða til að bæta launakjör og starfsumhverfið m.a. með endurskoðun vinnufyrirkomulags og –tíma, sem og draga úr álagi í starfi. Notaðar verða mikilvægar niðurstöður frá síðasta ári sem gefa skýra mynd af stöðunni en það eru skýrsla Fíh: Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa – vinnumarkaður hjúkrunarfræðinga, skýrsla Ríkisendurskoðunar: Hjúkrunarfræðingar, mönnun, menntun og starfsumhverfi og niðurstöður könnunar meðal félagsmanna: Viðhorf hjúkrunarfræðinga til starfsins - starfsánægja, vinnuumhverfi, aðbúnaður og líðan í starfi. Verður þessum niðurstöðum fylgt eftir en þær gefa ótvíræða mynd af alvarlegri stöðu í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga í dag.

Efla samráð í ráðum og nefndum um skipulagningu heilbrigðisþjónustu

Þátttaka og áhrif hjúkrunarfræðinga á skipulag heilbrigðisþjónustunnar er mikilvæg, enda eru þeir hryggjarstykkið í heilbrigðiskerfinu. Aukin áhrif verða meðal annars fengin með þátttöku í nefndum og ráðum á vegum yfirvalda, sem og veittum umsögnum og ályktunum um málefni er tengjast skjólstæðingum hjúkrunarfræðinga og þeim sjálfum. 

Frekari þróun á starfssviði hjúkrunarfræðinga

Brýn nauðsyn er að auka skilvirkni í heilbrigðiskerfinu með þarfir skjólstæðinganna að leiðarljósi. Í því samhengi er nauðsynlegt að halda áfram endurskoðun starfssviðs hjúkrunarfræðinga svo þekking þeirra og reynsla nýtist sem best í starfi fyrir skjólstæðingana. Felur það m.a. í sér eflingu leiðtoga og stjórnenda innan stéttarinnar svo þeir geti betur tekist á við hið margbreytilega umhverfi íslensks heilbrigðiskerfis.

Frekari stefnumótun Fíh varðandi:

Menntun hjúkrunarfræðinga
Fíh styður áfram frekari menntun hjúkrunarfræðinga þar sem aukið menntunarstig hefur áhrif á gæði og öryggi þjónustu sem veitt er. Áfram verður boðið upp á ýmis námskeið fyrir hjúkrunarfræðinga. Aukin áhersla verður á velferð og málefni hjúkrunarfræðinga sjálfra og því verður haldið áfram að bjóða upp á námskeið til sjálfstyrkingar og betri líðan í starfi.

Jafnréttismál
Sérstök áhersla verður lögð á áframhaldandi vinnu í kjölfar #metoo-byltingarinnar og heldur vinnuhópur innan Fíh áfram störfum í samvinnu við önnur stéttarfélög og vinnustaði. Jafnframt verður haldið áfram að vinna að jöfnun kynjahlutfalls innan stéttarinnar og geta hjúkrunarfræðingar þannig í framtíðinni endurspeglað fjölbreytileika sinna skjólstæðinga sem þeir mæta hverju sinni.

Alþjóðlegt samstarf
Haldið verður áfram því alþjóðastarfi sem félagið tekur þátt í. Rödd íslenskra hjúkrunarfræðinga skiptir máli á alþjóðavettvangi , sérstaklega i sameinuðu afli hjúkrunarfélaga á Norðurlöndunum (SSN) sem þannig hefur haft mikil áhrif á alþjóðlegt hjúkrunarsamfélag.

100 ára afmæli Fíh 2019

Árið 2019 er 100 ára afmæli félagins og verða margir og fjölbreyttir viðburðir til að fagna þessum tímamótum. Fjölbreytt dagskrá mun spanna allt árið og má þar nefna viðburði eins og opnunarhátíð í upphafi árs, veglegan alþjóðadag hjúkrunarfræðinga, fjölskyldudag, ráðstefnu á Akureyri og sérstaka hátíðardagskrá í Hörpu. Deildir verða einnig með afmælisfagnaði og ennfremur mun rödd hjúkrunar heyrast skýrt og vera áberandi í íslensku samfélagi.

Gildi

Gildi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eru Ábyrgð, Áræði og Árangur. 

Ábyrgðin felur í sér að nýta þekkingu og færni með þarfir skjólstæðingsins í fyrirrúmi og í samræmi við siðareglur, lög og reglugerðir. Áræðið stendur fyrir framsækni og forystu í baráttu fyrir öflugri heilbrigðisþjónustu, ásættanlegum kjörum og heilsueflingu. Árangurinn byggir á að félagsmenn nái settum markmiðum um fagmennsku, kjör, og samfélagslegt hlutverk.

Félagið

Félagið er samtök hjúkrunarfræðinga þar sem hjúkrunarfræðingar vinna saman að þróun hjúkrunar, heilbrigðisþjónustu og heilsueflingu. Félagsmenn eru kjarni starfseminnar og árangur félagsins byggir á virkri þáttöku þeirra. Félagið er hagsmunasamtök hjúkrunarfræðinga og stendur vörð um réttindi, skyldur og kjör hjúkrunarfræðinga.

Sýn

Félagið vinnur að árangursríkri og öruggri heilbrigðisþjónustu með eflingu hjúkrunar, hagsmunagæslu á sviði kjara- og réttindamála hjúkrunarfræðinga ásamt því að vinna að aukinni þátttöku þeirra í þróun og stefnumótun á hjúkrunar- og heilbrigðisþjónustu.

Stefna félagsins

Stefna félagsins

Hjúkrunar- og heilbrigðismál

Hjúkrunar- og heilbrigðismál

Sykepleiernes samarbeide i Norden

Samvinna hjúkrunarfræðinga á Norðurlöndum (SSN) er svæðisbundin samvinna stéttarfélaga hjúkrunarfræðinga á Norðurlöndunum sex. Ísland hefur verið aðili að samtökunum frá 1923.

Hlutverk SSN er meðal annars að beina athygli sinni að þróun og eiga frumkvæði í málum sem hafa áhrif á hjúkrunarfræðinga og hjúkrun á norðurlöndum.

Samvinnan á að leggja sitt af mörkum til áframhaldandi þróunar hinnar almennu heilbrigðisþjónustu og hjúkrunar á Norðurlöndum. Til að styrkja þessa þróun á SSN að eiga samvinnu við og hugsanlega sækja um aðild að viðeigandi norrænum, evrópskum og alþjóðlegum samtökum. Opinbert tungumál SSN eru skandinavísku tungumálin, sænska, danska og norska, með möguleika á að nota ensku, bæði munnlega og skriflega.

Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga tekur virkan þátt í starfi SSN. Formenn aðildarsamtakanna mynda stjórn samtakanna. Fulltrúi Fíh í stjórn SSN er Guðbjörg Pálsdóttir formaður Fíh.

  

The European Federation of Nurses Associations

The European Federation of Nurses Associations (EFN)eða Evrópusamtök hjúkrunarfélaga er ráðgefandi vettvangur hjúkrunarfræðinga gagnvart ESB. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga gerðist aðili að þeim í mars 1998.

Með aðild að EFN gefst félaginu möguleiki á að fylgjast með og hafa áhrif á stefnu ESB um hjúkrunarmál í framtíðinni, en stefna ESB í þeim málefnum sem og öðrum hefur bein áhrif á Íslandi vegna EES samningsins. Fundir samtakanna eru haldnir tvisvar á ári.

 

 

ICN - The International Counsil of Nurses

Alþjóðaráð hjúkrunarfræðinga (ICN) eru samtök hjúkrunarfélaga í rúmlega 120 löndum. Ráðið var stofnað árið 1899 og eru elstu og víðfeðmustu samtök heilbrigðisstétta í heiminum. Hjúkrunarfræðingar stýra ráðinu og markmið þess er að tryggja: góða hjúkrun fyrir alla, vinna að skýrri stefnumótun í heilbrigðismálum um heim allan, framfarir í hjúkrunarþekkingu og auka virðingu hjúkrunar um víða veröld. Jafnframt vinnur ráðið að því að ávallt séu hæfir og ánægðir hjúkrunarfræðingar við störf.

Siðareglur Alþjóðaráðsins liggja til grundvallar starfsemi hjúkrunarfræðinga um allan heim. Staðlar ráðsins, leiðbeiningar og stefnumörkun varðandi hjúkrunarmálefni, menntun, stjórnun, rannsóknir og þjóðfélagsmál eru viðurkenndir á alþjóðavísu.

Alþjóðaráðið hefur sett sér þrjú aðalmarkmið og fimm leiðbeinandi megin gildi

Markmið:
að auka einingu hjúkrunar um allan heim
að stuðla að alþjóðlegum framförum hjúkrunarfræðinga og hjúkrunar
að hafa áhrif á heilbrigðis-, félags-, efnahags- og menntastefnu

Megin gildi:
1. Forysta byggð á hugsjón
2. Nýsköpun
3. Samstaða
4. Ábyrgð
5. Félagslegt réttlæti

Höfuðstöðvar Alþjóðaráðs hjúkrunarfræðinga eru í Genf í Sviss. Nánari upplýsingar um málefni Alþjóðaráðsins eru á vefsíðu þess.

 

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála