Hjukrun.is-print-version

Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga

Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga var formlega stofnuð 25. apríl 1994, á grunni Félags skurðstofuhjúkrunarkvenna, sem var stofnað 7. desember 1972. Í dag eru um 170 hjúkrunarfræðingar skráðir í fagdeildina. Fagdeildin starfar skv. reglum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga um fagdeildir innan þess. Markmið Fagdeildar skurðhjúkrunar er að vinna að framgangi skurðhjúkrunar, stuðla að fræðslu innan fagsins, vinna að faglegum málefnum og taka þátt í erlendu samstarfi.

Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga stuðlar að símenntun skurðhjúkrunarfræðinga með ráðstefnuhaldi og veitingu styrkja úr Ráðstefnu- og námsjóði Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga.


Ársskýrsla

  

      

 

Stjórn fagdeildarinnar heldur fundi mánaðarlega. Aðalfundur er haldinn í febrúar/ mars á hverju ári og ráðstefna að hausti. Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga, ISORNA, er aðili að og á fulltrúa í samtökum norrænna skurðhjúkrunarfræðinga NORNA og Evrópusamtökum skurðhjúkrunarfræðinga EORNA. Þessi samtök vinna að þróun fagsins, svo sem gæðamálum, vinnuumhverfi, menntun, skipulagningu ráðstefna og stuðla að rannsóknum á sviði skurðhjúkrunar. Í EORNA er m.a. verið að vinna staðla í skurðhjúkrun og eru íslensku fulltrúarnir virkir þátttakendur í þeirri vinnu.

Fagdeildin hefur átt fulltrúa í vinnuhóp Landlæknisembættis um gerð gæðakrafa fyrir skurðstofur.

 

Guðrún Valdimarsdóttir
Formaður og NORNA fulltrúi

Anna Huld Jóhannsdóttir og Eorna fulltrúi
Ritari

Birgir Örn Ólafsson
Gjaldkeri 

Ólafur Guðbjörn Skúlason
Meðstjórnandi og EORNA fulltrúi

Vilborg Erla Sveinbjörnsdóttir
varaformaður og NORNA fulltrúi

 

Nafn
Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga.
Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga er sjálfstætt starfandi fagdeild innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga Fíh og starfar samkvæmt lögum Fíh.

Markmið Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga
Að hafa áhrif á stefnumótun í heilbrigðismálum einkum er lýtur að hjúkrun skurðsjúklinga.
Að vera stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og nefndum til ráðgjafar í öllu því er snýr að hjúkrun skurðsjúklinga.
Viðhalda faglegum tengslum við skurðhjúkrunarfræðinga hér heima og erlendis.Hvetja til framþróunar á sviði skurðhjúkrunar og rannsóknarvinnu.
Veita skurðhjúkrunarfræðingum tækifæri til símenntunar.

Aðild
Allir félagsmenn innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga sem lokið hafa viðurkenndu námi í skurðhjúkrun geta sótt um aðild að Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga.
Allir félagsmenn innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga sem starfa við skurðhjúkrun geta sótt um aðild að Fagdeild skurðhjúkrunarfræðinga. Þeir mega vinna að ákveðnum verkefnum innan félagsins og sitja aðalfund en hafa ekki kosningarétt.
Umsókn um aðild skal senda stjórn Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga, á netfangið skurd@hjukrun.is

Merki
Merki fagdeildarinnar er grænblár skjöldur með nálahaldara, nál og þræði, sem saman mynda fiðrildi. Merki fagdeildarinnar skal notað jafnhliða merki Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Félagsgjöld
Árgjald er ákveðið á aðalfundi hverju sinni og skal greiðast samkvæmt kröfu í heimabanka.
Gjalddagi er 1. apríl.
Eindagi er 15. apríl.Greiði félagsmaður ekki árgjald þrjú ár í röð skoðast það sem úrsögn.

Stjórn
Stjórn Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga skipa 5 félagsmenn sem lokið hafa viðurkenndu námi í skurðhjúkrun.
Embætti: Formaður, ritari, gjaldkeri og tveir meðstjórnendur.
Hver stjórnarmaður skal kjörinn af félagsmönnum á aðalfundi til þriggja ára í senn. Hámarksseta í stjórn er 6 ár.
Kosning skal vera leynileg ef fleiri en 1 félagsmaður býður sig fram til sama embættis. Meirihluti ræður kjöri.
Kjöri stjórnarmanna skal þannig háttað að aldrei gangi fleiri en 2 kjörnir stjórnendur úr stjórninni.
Laus embætti innan stjórnar skal auglýsa með aðalfundarboði.
Allir félagsmenn sem uppfylla kröfur geta boðið sig fram í stjórn. Framboð skal tilkynna stjórn fagdeildarinnar á netfang skurd@hjukrun.is í síðasta lagi viku fyrir aðalfund.

Starfsreglur
Starfsreglur skulu endurskoðaðar árlega og vera birtar á heimasíðu fagdeildarinnar.
Starfsreglum Fagdeildar má aðeins breyta á aðalfundi með atkvæðagreiðslu.
Breytingatillögur skulu sendar félagsmönnum í tölvupósti og birtar á heimasíðu sex vikum fyrir aðalfund. Félagsmenn geta borið upp breytingartillögur á aðalfundi eða sent til stjórnar á netfangið skurd@hjukrun.is

Aðalfundur
Aðalfundur skal haldinn á hverju ári á tímabilinu 1. febrúar til 1. apríl.
Aðalfund skal boða skriflega með að lágmarki tveggja vikna fyrirvara.
Aðalfundur er löglegur sé löglega til hans boðað.

Dagskrá aðalfundar:
Skýrsla stjórnar
Starfsreglur Fagdeildar
Reglubreytingar
Kosning stjórnar samkvæmt 6. grein.
Önnur mál

Ráðstefna
Ráðstefna skal haldin árlega.

Fundir
Stjórnarfundir skulu haldnir 1. sinni í mánuði, utan sumarleyfistíma.

Erlent samstarf
Stjórn Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga tekur þátt í norrænu og evrópsku samstarfi. Einn til tveir fulltrúar stjórnar eru í samtökum norrænna skurðhjúkrunarfræðinga, NORNA og einn til tveir fulltrúar stjórnar eru í samtökum evrópskra skurðhjúkrunarfræðinga, EORNA. Sitjandi stjórn hverju sinni áskilur sér rétt til að leita út fyrir kosna fulltrúa til að mæta þessum skilyrðum.

Fjármál
Fagdeildin hefur eigin kennitölu og allir bankareikningar deildarinnar eru á þeirri kennitölu.
Gjaldkeri félagsins gefur skýrslu um reikninga félagsins á aðalfundi ár hvert.
Fagdeildin rekur Ráðstefnu- og námssjóð Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga, sem sérstakar starfsreglur gilda um.

Skjöl
Öll skjöl félagsins skal geyma í að minnsta kosti fimm ár.

NORNA samstarf

NORNA eða Nordic Operating Room Nurses Association eru samtök skurðhjúkrunarfræðinga á Norðurlöndum; Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð. Samtökin voru stofnuð árið 1993.

Stjórn samtakanna heldur fund tvisvar á ári, að vori og hausti og skiptast fagdeildirnar 5 á um að halda fundina. Hver fagdeild má senda tvo fulltrúa á fundina og saman mynda þessir fulltrúar stjórn NORNA.

NORNA samtökin halda ráðstefnu 3ja hvert ár. Næsta ráðstefna verður haldin í Danmörku árið 2017.

Vor- og haustfundur NORNA 2016 voru haldnir i Kaupmannahöfn í april og október. Fulltrúar Íslands voru Anna Valsdóttir og Þorbjörg Ása Kristinsdóttir.

NORNA Spring meeting in Stockholm 2018

NORNA Spring meeting in Helsinki 2017
NORNA Autumn meeting in Helsinki 2017

NORNA Spring meeting in Copenhagen April 2016
NORNA Autumn meeting in Copenhagen October 2016 

EORNA samstarf

Samtök evrópskra skurðhjúkrunafræðinga – EORNA – voru formlega stofnuð í Kaupmannahöfn árið 1992. Samtökin samanstanda af 27 aðildarfélögum frá jafnmörgum löndum með samtals um 30 þúsund meðlimi. Landssamtök í hverju landi tilnefna tvo fulltrúa í stjórn EORNA sem fundar tvisvar á ári. ISORNA gekk í EORNA árið 2000.

Annað hvert ár gangast samtökin fyrir viðamikilli ráðstefnu sem öllum stendur opin, og árið 2017 verður ráðstefna haldin við Grísku eyjarnar.

Meginmarkmið EORNA eru að skapa vettvang til að stuðla að umræðum og skoðanaskiptum meðal evrópskra skurðhjúkrunarfræðinga, stuðla að og viðhalda háum staðli í hjúkrun skurðsjúklinga, skilgreina og standa vörð um siðferðileg viðmið í skurðhjúkrun, stuðla að hagnýtingu rannsókna, vinna að viðurkenndum stöðlum um menntunarstig í skurðhjúkrun um alla Evrópu og starfa með öðrum þeim fagaðilum sem hafa svipuð markmið.

Friðrikka Valdís Gunnarsdóttir (2012). Áhættuþættir og forvarnir þrýstingssára hjá skurðsjúklingum í aðgerðarferlinu: Fræðileg samantekt og drög að innleiðingu á gagnreyndum leiðbeiningum. 
Hjúkrunarfræðideild Háskóli Íslands.

Gunnhildur H. Gunnlaugsdóttir. (2012). Eflandi fræðsla sjúklinga sem fara í gerviliðaaðgerðir. Samanburður á væntri og fenginni fræðslu og áhrif á heilsutengd lífsgæði.
Hjúkrunarfræðideild Háskólans á Akureyri.

Áshildur Kristjánsdóttir. (2010). Öryggi sjúklinga í skurðaðgerð:Afstaða hjúkrunarfræðinga og lækna á skurðstofum LSH til öryggismála.
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.

Elín J. Oddsdóttir. (2009). The clinical nurse specialist in Landspítali-University Hospital. What is the content of their work? 
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.

Helga Guðrún Hallgrímsdóttir. (2008). Tíðni sýkinga á ganglim eftir opna hjartaaðgerð.
Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands.

Helga Kristín Einarsdóttir. (2008). Vinnutengdur lærdómur skurðhjúkrunarfræðinga.
Viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands.


Arnfríður Gísladóttir og Áshildur Kristjánsdóttir. Theatre nurses experience: Implementation of new type of operations. Living donor kidney transplant in Iceland.
Norrænt þing skurðhjúkrunarfræðinga NORNA, Hótel Hilton Nordica Reykjavík, 25.-27. maí 2011.

Friðrikka Guðmundsdóttir og Herdís Alfreðsdóttir. Pressure ulcer prevention in the peri-operative environment. Risk assessment and surgical postitioning.
Norrænt þing skurðhjúkrunarfræðinga, NORNA, Hótel Hilton Nordica Reykjavík, 25.-27. maí 2011.

Helga G. Hallgrímsdóttir. Surgical site infection following open heart surgery – a prospective study.
Norrænt þing skurðhjúkrunarfræðinga, NORNA, Hótel Hilton Nordica Reykjavík, 25.-27. maí 2011.

Helga G. Hallgrímsdóttir, Tómas Guðbjartsson og Magnús Gottfreðsson. Surgical site infections following open heart surgery- A prospective study.
Ráðstefna SATS og SATNU Oslo, ágúst 26.- 28. 2010, fyrirlestur og veggspjaldskynning.

Helga G. Hallgrímsdóttir. Wound infections following saphenectomy in coronary artery bypass surgery.
VXXII Nordic-Baltic Congress of Cardiology. Reykjavík, 3-5. júní 2009.

Helga Kristín Einarsdóttir. Workplace learning for OR Nurses LSH.
EORNA Congress, Copenhagen, Denmark, 16. – 20. april 2009.

Helga G. Hallgrímsdóttir. Wound infections following saphenectomy in coronary artery bypass surgery. 
EORNA, Bella Center, Kaupmannahöfn, 17-19 april 2009.

Helga G. Hallgrímsdóttir. Wound infections following saphenectomy in coronary artery bypass surgery. 
Ráðstefna SATS, Kaupmannahöfn 21. ágúst 2008.


Áslaug S. Svavarsdóttir. Hospital survey on patient safety culture among staff in the surgical- anesthesia- and intensive care units in Landspitali University Hospital in Iceland. 
Norrænt þing skurðhjúkrunarfræðinga NORNA, Hótel Hilton Nordica Reykjavík, 25.-27. maí 2011.

Herdís Alfreðsdóttir, Helga G. Hallgrímsdóttir, Arnfríður Gísladóttir, Áshildur Kristjánsdóttir. Preoperative skin preparation. Hair removal and skin prep. Revised guidelines.
Norrænt þing skurðhjúkrunarfræðinga, NORNA, Hótel Hilton Nordica Reykjavík, 25.-27. maí 2011.

Arnfríður Gísladóttir og Sigrún Gunnarsdóttir. Music during surgery in spinal anesthesia.
Þing Scandinavian Association of Urology and Urological Nurses. Reykjavik, 10.-13. júní 2009. 

Herdís Alfreðsdóttir og Erlín Óskarsdóttir. Diploma program in perioperative nursing at the University of Iceland and Landspitali University hospital.
Evrópuþing skurðhjúkrunarfræðinga, EORNA, Kaupmannahöfn, 17.-19. apríl 2009.

Herdís Alfreðsdóttir og Kristín Björnsdóttir. Patient safety in the OR: Work environment and nursing. 
Evrópuþing skurðhjúkrunarfræðinga, EORNA, Kaupmannahöfn, 17.-19. apríl 2009.
 
Herdís Alfreðsdóttir, Kristín Björnsdóttir og Leifur Bárðarson. Patient safety in the OR: Work environment and nursing.
International Forum on Quality and Safety in Health Care. Berlín, 17.-20. mars 2009.

Helga G. Hallgrímsdóttir. The Scandinavian Society for Research in Cardio Thoracic Surgery.
Wound infection following saphenectomy in coronary artery bypass surgery. Geilo, Noregi, 7. Febrúar 2009.


Arna S. Brynjólfsdóttir, Bryndís Ólafsdóttir og Þórhalla Eggertsdóttir. Kynningabæklingur fyrir nemendur í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands á skurðstofum LSH.

Áslaug S. Svavarsdóttir. Könnun á öryggismenningu meðal svæfingalækna, hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða sem starfa á gjörgæsludeildum Landspítala – háskólasjúkrahúss“. Niðurstöður rannsóknar LSH 2007.

Oddsdóttir, E.J. and Sveinsdóttir, H. (2011). The content of the work of Clinical Nurse Specialists described by use of daily activity diaries.
Journal of Clinical Nursing. 2011 May;20(9-10):1393-404. 

Herdís Alfreðsdóttir og Kristín Björnsdóttir (2009). Öryggi sjúklinga á skurðstofu: Rannsókn á starfsaðstæðum og áhrifum skurðhjúkrunar.
Tímarit íslenskra hjúkrunarfræðinga, 85(4), 40-47.

Herdís Alfreðsdóttir og Kristín Björnsdóttir. Nursing and patient safety in the operating room.
Journal of Advanced Nursing 2008;61(1):29-37.


Starfsreglur sjóðsins

Sjóðurinn heitir Ráðstefnu- og námssjóður Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga.

 1. Stjórn sjóðsins skulu skipa 3 félagar. Einn í stjórn skal vera í stjórn Fagdeildarinnar. Stjórnin skal kosin til tveggja ára í senn, en þó skulu aldrei allir stjórnarmeðlimir ganga úr stjórn í einu. Kosið skal í stjórn á aðalfundi félagsins ár hvert.
 2. Úthlutað er úr sjóðnum einu sinni á ári, í maí. Síðasti skiladagur umsókna er 1. mars. Umsóknareyðublað er á heimasíðu Fagdeildarinnar. Umsóknum skal skila á skrifstofu Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga merkt Ráðstefnu- og námssjóði Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga.
 3. Umsækjendur skulu vera skurðhjúkrunarfræðingar, skuldlausir við Fagdeildina og hafa verið meðlimir hennar í að minnsta kosti eitt ár.
 4.  Ráðstefnu-/námsstyrkir:
  a. Heildarupphæð til úthlutunar er kr. 320.000 á ári
  b. Hver styrkur nemur kr. 40.000
  c.  Hver sjóðsfélagi getur sótt um að hámarki kr. 80.000 á 5 ára fresti .
 5. Umsóknum verður raðað í forgangsröð, miðast við tímalengd aðildar að Fagdeildinni og þeir sem áður hafa fengið styrk úr sjóðnum lenda þá aftar í röðinni.
 6.  Styrkjum verður úthlutað samkvæmt framvísun reikninga.
 7. Sjóðurinn er í vörslu Fagdeildar skurðhjúkrunarfræðinga, geymdur á bankareikningi með bestu mögulegu ávöxtun hverju sinni. Reikningsár er í samræmi við ársuppgjör Fagdeildar. Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af endurskoðendum Fagdeildarinnar.
 8. Reglur sjóðsins skulu yfirfarnar og endurmetnar árlega fyrir aðalfund Fagdeildarinnar.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála