Hjukrun.is-print-version

Rétt til aðildar að  sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá vinnuveitendum sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga um greiðslur í Orlofssjóð Fíh fyrir viðkomandi hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðfélagar. Sjóðurinn rekur orlofshúsnæði félagsins auk þess að niðurgreiða og framselja sjóðfélögum ýmsa aðra orlofsmöguleika í formi gjafabréfa, korta eða miða. Öll viðskipti við sjóðinn fara fram á öruggum orlofsvef félagsins, en til þess þarf  Íslykil eða rafræn skilríki. Að auki þarf sjóðfélagi að eiga punkta til viðskipta.

Vegna COVID-19
Orlofssjóður vill biðja sjóðfélaga vinsamlega að nota hvorki íbúðir né bústaði fyrir sóttkví.  Ef grunur leikur á að smitaður einstaklingur hafi dvalið í íbúð eða orlofshúnæði félagsins, þá ber að tilkynna það strax til félagsins og þrífa sérstaklega vel að dvöl lokinni.


Fyrsta hvers mánaðar kl. 9:00 opnar orlofsvefurinn fyrir bókanir orlofshúsnæðis fyrir alla sjóðfélaga. En forgangsopnun er 15. hvers mánaðar, fyrir íbúðir í Reykjavík og á Akureyri allt árið, nema Þórunnarstrætið sbr.uppl.,hér neðar.

Hver sjóðfélagi getur hámark bókað eina viku á orlofstímabilinu.

Athugið að opnunin fyrsta hvers mánaðar á ekki við um Þórunnarstræti tímabilið 3.júní til 26.ágúst 2022

 

Þann fyrsta                         
hefst skráning fyrir      
janúar
apríl
febrúar
maí
mars
júní
apríl
júlí
maí
ágúst
júní
september
júlí
október
ágúst
nóvember
september        
desember
október
janúar
nóvember
febrúar
desember
mars

 

Orlofshúsnæði Fíh

Orlofssjóður á íbúð á Akureyri Furulund  8d og er með Þórunnarstræti 132 í langtímaleigu.  í Reykjavík á sjóðurinn Sóltún 9 og Klapparstíg 1 og Klapparstíg 3 í langtímaleigu.  Íbúðirnar er hægt að bóka með allt að þriggja mánaða fyrirvara allan ársins hring í allt frá einum sólarhring upp í sjö. Nema Þórunnarstræti yfir sumartímabilið þar sem hún tilheyrir ekki minna en viku útleigu. Bókunarkerfi Orlofsvefs opnast fyrsta hvers mánaðar fyrir bókanir þremur mánuðum síðar, sjá töflu.

Sjóðurinn á fimm sumarbústaðir þar af þrjá í Ásgarðslandi í Grímsnesi Lokastíg 1, 3 og 4, Brekkuskóg í Húsafelli og Bláskóg við Úlfljótsvatn. Svipað fyrirkomulag er á leigu þeirra að vetrarlagi og á íbúðunum, nema um helgar.

 

Orlofsíbúðir í Reykjavík og á Akureyri

Sjóðfélagar sem eiga lögheimili utan höfuðborgarsvæðisins og Akureyrar hafa tveggja vikna forgang.
Þetta á við um íbúðirnar í Sóltúni, Klapparstíg og  Furulundi, en Þórunnarstræti utan orlofstímabilsins.

Þannig opnast bókunarkerfi Orlofsvefs á þessum svæðum fyrsta hvers mánaðar fyrir þá sjóðfélaga sem þar eiga lögheimili en þann 15. þess mánaðar sem á undan fer fyrir aðra sjóðfélaga.

Sjóðfélögum er óheimilt að framleigja öðrum leigurétt sinn eða leyfa öðrum að leigja orlofshúsnæði Fíh í sínu nafni.

Ítarlegar upplýsingar um orlofshúsnæði sjóðsins hverju sinni er að finna á  orlofsvef félagsins þar sem öll viðskipti við sjóðinn fara fram.

Flakkarahús

Er orlofshúsnæði  sem eru merkt sérstaklega sem "flakkarahús", sem þýðir að hægt er að leigja stakar nætur yfir sumartímann. Fyrir hverja nótt eru teknir 3- 4 punktar og greitt er á bilinu  4.000 til 5.000 kr. Hægt er að leigja frá 1 til 7 nætur.  Þessi orlofshúsnæði eru á  Furulundur á Akureyri og íbúðirnar í Reykjavík.

Punktalaus viðskipti

Viðskipti með orlofshúsnæði eru punktalaus á veturna ef:

  • -ef leigutími hefst innan viku frá bókun
  • -ef eingöngu eru bókaðir dagar í miðri viku

 

Punktakerfi

Sótt er um á vef Orlofssjóðs, en til þess þarf Íslykil eða rafræn skilríki.

Hver sjóðfélagi ávinnur sér 1 punkt fyrir hvern unninn mánuð. Uppfærsla á orlofspunktum fer fram í lok febrúar ár hvert skv. skilagreinum frá vinnuveitanda fyrir árið á undan. Hafi skilagreinar ekki borist frá vinnuveitendum fyrir undangengið ár verða þeir punktar ekki uppfærðir fyrr en í febrúar ári síðar. Fjöldi punkta stýrir því hverjir eru í forgangi til bókunar á orlofshúsnæði hverju sinni, og þeir ganga fyrir sem flesta punkta eiga. Punktar eru dregnir frá við bókun, en eru þó ekki greiðsla fyrir leigu. 

Punktastýrð forgangsopnun á bókun orlofshúsnæðis yfir orlofstímabilið

Einungis þeir sem eiga tilskilinn fjölda orlofspunkta komast inn á orlofstímabilið fyrir bókun orlofshúsnæðis (júní, júlí og ágúst), vefurinn opnar kl.10:00 sjá forgangsopnun dags. og miðavið punktaeign sjóðfélaga:

frá 22.mars:    
eigendur 112 punkta eða fleiri
 - geta bókað og greitt 
frá 25.mars:
eigendur 82 punkta eða fleiri
 - geta bókað og greitt
frá 29.mars:          
eigendur 15 punkta eða fleiri
 - geta bókað og greitt

 

Punktafrádráttur tímabilið 3.júní - 26.ágúst 2022

Við bókun orlofshúsnæðis eru punktar dregnir frá fyrir vikuleigu:

3. júní - 10. júní             
15 punktar í frádrátt 
10. júní - 12. ágúst
20 punktar í frádrátt 
12.ágúst -  26.ágúst
15 punktar í frádrátt 

 

Gjafabréf og kort eru fáanleg á orlofsvef félagsins undir liðnum Gjafabréf.  Bréfin og kortin eru á sérstökum kjörum fyrir sjóðfélaga og eru niðurgreidd af Orlofssjóði.

Gjafabréf Icelandair

Gjafabréf Icelandair gilda í fimm ár frá útgáfudegi (til Fíh) Gjafabréfin eru að andvirði kr. 30.000. Hægt er að kaupa allt að 3 gjafabréf í flug á ári á meðan birgðir endast.  Athugið að ekki er hægt að greiða með gjafabréfi eftir að ferðin hefur verið bókuð og greidd og ekki er hægt að fá gjafabréf endurgreidd hjá Fíh.

Verð  Icelandair gjafabréf: kr. 20.250 og 3 punktar

Flugfélag Íslands/ Air Iceland Connect- gjafabréf

Sjóðfélögum býðst að kaupa 4 gjafabréf á ári að andvirði kr. 15.000. Bréfið gildir sem greiðsla upp í fargjald í beinu áæltunarflugi til allra áfangastaða Flugfélags Íslands.  Athugið að ekki er hægt að greiða með gjafabréfi eftir að ferðin hefur verið bókuð og greidd.

Verð pr. bréf: kr. 8.900 og 2 punktar

Flugfélagið Ernir

Orlofssjóður niðurgreiðir fyrir sjóðfélaga 4 flugmiða á ári frá Flugfélaginu Erni. Einungis flugmiðar á nafni og kennitölu sjóðfélaga eru niðurgreiddir. Niðurgreiðslan fer fram með millifærslu inn á reikning sjóðfélaga eftir að hann hefur sent kvittun fyrir flugmiða og afrit af honum, með nafni og kennitölu á hjukrun@hjukrun.is.

Niðurgreiðsla  flugmiða: kr. 7.500 og 2 punktar

Hótelmiðar

Ódýrari gisting býðst gegn framvísun hótelmiða sem kaupa má á vef Orlofssjóðs. Verð eru mismunandi eftir árstíðum, hótelum og stærð herbergja.

Hey Iceland gjafabréf  (heyrir undir Ferðaþjónustu bænda) sem býður upp á gistingu á yfir 170 gististöðum um allt land auk þess að bjóða upp á veitingar og fjölbreytta afþreyingu.  Með samningnum við Hey, vill Orlofssjóður koma til móts við þær óskir sjóðfélaga að bjóða upp á þéttriðið net gististaða víða um landið á hagstæðu verði. Fyrir hvert gjafabréf að upphæð 10.000 kr. greiða sjóðfélagar 10.000 en fá tvær ávísanir samtals kr. 20.000 og 4 punkta.  Ath. ekki er nægilegt að prenta rafrænan miða af mínum síðum vegna þessara kaupa, heldur fær sjóðfélagi ávísanir sendar í pósti frá skrifstofu Fíh, en mælt er með ef hægt er að sjóðfélagi nái í þessar ávísanir á skrifstofu Fíh að Suðurlandsbraut.

Sjá nánari upplýsingar Hey Iceland undir gjafabréf.

Gjafabréf í ferðir hjá Útivist og Ferðafélagi Íslands

Gjafabréfin eru að verðmæti 20.000 kr. í ferðir frá Útivist og Ferðafélagi Íslands og getur sjóðfélagi keypt tvö gjafabréf á ári. Verð til sjóðfélaga  er 10.000 kr. og 2 punktar fyrir hvert bréf.  Athugið að aðeins er hægt að nota eitt gjafabréf á mann í ferð hjá Útivist og aðeins í þær ferðir sem auglýstar eru í ferðaáætlun félagsins. 

Verð Útivist kr. 10.000 og 2 punktar
Verð Ferðafélags Íslands kr. 11.500 og 2 punktar

Veiðikortið 2022

Veiðikortið veitir handhafa ótakmarkaða veiði í 35 veiðivötnum víðs vegar á landinu, og einnig er hægt að tjalda endurgjaldslaust við mörg þeirra.  Einungis er hægt að kaupa tvö veiðikort á ári. Í ítarlegum bæklingi sem fylgir kortinu eru vötnin kynnt sem og þær reglur sem gilda við hvert vatnasvæði.

Verð: kr. ? og 1 punktur

Útilegukortið 2022

Væntanlegt í mars á hverju ári. Kortið veitir eiganda þess, maka og fjórum börnum undir 16 ára aldri fría gistingu á tjaldsvæðum samstarfsaðila Útilegukortsins utan gistináttaskatts sem er kr. 111 pr einingu. Engin takmörk eru fyrir því hve oft má koma á hvert tjaldsvæði en einungis má gista í fjórar nætur samfellt í hvert skipti á hverju tjaldsvæði.

Nánari upplýsingar um tjaldstæðin er að finna á www.utilegukortid.is

Verð árið 2022 er kr. ?  og 2 punktar

Menningarkortið

Menningarkort Reykjavíkur gildir sem árskort í Listasafn Reykjavíkur (Hafnarhús, Kjarvalsstaði og Ásmundarsafn), Borgarsögusafn Reykjavíkur (Árbæjarsafn, Landnámssýningu og Sjóminjasafn) og fá handhafar auk þess bókasafnskort í Borgarbókasafn Reykjavíkur. Kortið gildir á allar sýningar og viðburði á vegum safnanna og veitir að auki 10% afslátt á veitingastaði safnanna, safnverslanir og fleira.
Hver sjóðfélagi getur keypt 2 kort.  Kortið er virkjað í fyrstu notkun og gildir í eitt ár frá þeim degi.
Nánari upplýsingar er að finna á www.menningarkort.is

Verð kr. 3.000 og 1 punktur

 

Golfkortið 

Golfkortið er ekki til sölu hjá félaginu en við bendum á:  

Frekari upplýsingar um Golfkortið  á facebook síðu Golfkortsins.


 

Spánarfrí bjóða félagsmönnum hjá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga áfram sérstakan afslátt fyrir vikuna á stjörnumerktum ** húsum. 

Um leið og bókað er þarf að taka fram að um félagsmenn Fíh sé að ræða til að fá afsláttinn. Þeir útvega einnig akstur til og frá flugvelli svo og bílaleigubíla. Farið er inn á neðangreinda slóð til þess að velja sér hús við hæfi:

www.spanarfri.is

1.gr. Nafn og heimili

Sjóðurinn heitir Orlofssjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

2.gr.Hlutverk

Sjóðnum er ætlað að auðvelda sjóðfélögum að njóta orlofs. Sjóðurinn rekur orlofshúsnæði félagsins og hefur einnig það hlutverk að semja um aðra orlofsmöguleika fyrir sjóðfélaga.

3.gr. Réttur til aðildar að sjóðnum

Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá vinnuveitendum sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) um greiðslur í Orlofssjóð Fíh fyrir viðkomandi hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðfélagar.

Þeir sjóðfélagar sem njóta fullra réttinda í Orlofssjóði Fíh við töku lífeyris viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta. Um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sama gildir um fagaðila, atvinnuleitendur og öryrkja. Þeir viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta í sjóðnum en um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sjóðfélagar í fæðingarorlofi njóta óskertra réttinda ef þeir greiða félagsgjöld af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Sjóðfélagar í fæðingarorlofi ávinna sér þó ekki punkta.

4.gr. Stjórn

Stjórn sjóðsins skipa fimm félagsmenn kjörnir á aðalfundi úr hópi þeirra félagsmanna sem rétt eiga, samkvæmt reglum Orlofssjóðs, til úthlutunar úr sjóðnum. Stjórn Orlofssjóðs skal kjörin til tveggja ára í senn. Í stjórn skulu vera formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur og skal stjórn skipta með sér verkum. Stjórn haldi gerðabók.

5. gr. Skyldur sjóðsstjórnar

Stjórn Orlofssjóðs kemur saman eins oft og þurfa þykir. Hún ber ábyrgð á reglum varðandi úthlutanir úr sjóðnum. Allar breytingar þar á skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga til staðfestingar.

Stjórn Orlofssjóðs skal kynna með góðum fyrirvara þá þjónustu sem stendur félagsmönnum til boða á hverjum tíma svo og umsóknarfresti.

Stjórn Orlofssjóðs sér um að eignum sjóðsins sé vel við haldið og er vakandi fyrir nýjum möguleikum varðandi orlof félagsmanna.

Fyrir aðalfund Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga skal stjórn Orlofssjóðs leggja fram skýrslu um starfsemi og reikninga sjóðsins. Fjármálastjóri félagsins gerir grein fyrir reikningum og fjárhagsáætlun sjóðsins á aðalfundi Fíh.

6.gr. Skyldur vinnuveitenda 

Vinnuveitendur greiða iðgjald til sjóðsins sem nemur 0,25% af heildarlaunum sjóðfélaga, sbr. ákvæði kjarasamninga Fíh um framlag í Orlofssjóð.

7.gr. Réttur sjóðfélaga 

Sjóðfélagar hafa rétt til að nýta sér þjónustu sjóðsins samkvæmt reglum hans á hverjum tíma. Upplýsingar um þjónustu sjóðsins skulu ávallt vera vel uppfærðar á vefsvæði Fíh.

Sjóðfélagi ávinnur sér einn punkt fyrir hvern mánuð sem vinnuveitandi greiðir í sjóðinn fyrir viðkomandi.

8.gr. Skyldur sjóðfélaga

Sjóðfélögum ber skylda til að ganga vel um þær eignir sem Orlofssjóður Fíh á eða hefur á leigu. Sjóðfélagi ber ábyrgð á því húsnæði sem hann hefur á leigu og öllu sem því fylgir. Hann skuldbindur sig til að bæta það tjón sem verða kann af hans völdum, hvort heldur er af ásetningi eða gáleysi.

Framleiga á leigurétti: 
Bannað er að framleigja öðrum leigurétt eða leyfa öðrum óviðkomandi að leigja í sínu nafni eignir Orlofssjóðs eða þær sem sjóðurinn hefur á leigu. Ef sjóðfélagi verður uppvís að framleigu á leigurétti eða hefur leyft öðrum óviðkomandi að leigja í sínu nafni er hann áminntur, en skal leyft að tala sínu máli.  Við endurtekið brot á ofangreindu banni missir sjóðfélagi rétt til úthlutunar orlofshúsnæðis í þrjú ár.

Umgengni: 
Fylgja skal umgengnisreglum og reglum er varða þrif sem birtar eru á orlofsvef og eru til staðar í orlofshúsnæði. Áminnt er vegna brota á umgengnisreglum og fær sjóðfélagi að tala sínu máli. Ef þrifum á orlofshúsnæði sjóðsins er ábótavant ber leigutaka að greiða sérstakt þrifagjald kr. 15.000 miðað við vísitölu neysluverðs þess árs. Sé reikningur ekki greiddur í síðasta lagi á eindaga fer hann í innheimtu með tilheyrandi kostnaði. Við endurtekið brot á umgengnisreglum missir sjóðsfélagi rétt til leigu orlofshúsnæðis í tvö ár.

Ábendingar: 
Ef orlofsaðstöðu er ábótavant eru sjóðfélagar beðnir um að láta umsjónamann vita sem allra fyrst eða skrifstofu Fíh.

9.gr. Bókun (úthlutun)

Bókanir eru byggðar á punktaeign sjóðfélaga. Fyrir hvern orlofskost dregst einn eða fleiri punktar frá punktaeign sjóðfélaga.
Umsóknum um sumarbókanir orlofshúsa er forgangsraðað eftir fjölda punkta sem sjóðfélagar eiga. Sumarorlofstímabilið hvers árs er frá  júní til  ágúst.
Allar pantanir og bókanir fara fram á rafrænu formi og í gegnum forrit sem raðar umsóknum eftir punktaeign sjóðfélaga. Hefja skal punktastýrða sumarbókun orlofshúsa eigi síðar en 1.apríl ár hvert.
Sjóðfélagi sem hefur nýtt punkta sína að fullu á ekki rétt á úthlutunum eða niðurgreiðslu orlofskosta hjá sjóðnum.
Sjóðfélögum og félagsmönnum, sem eiga ekki punkta, er heimilt að leigja bústaði og íbúðir félagsins með viku fyrirvara.

10.gr. Tekjur

Stofnfé sjóðsins er Orlofssjóður Hjúkrunarfélags Íslands. Tekjur Orlofssjóðs eru kjarasamningsbundnar greiðslur launagreiðenda sjóðfélaga, vextir og aðrar tekjur af eignum sjóðsins svo og gjafir.

11.gr. Rekstur

Stjórn Orlofssjóðs fer með rekstur sjóðsins í umboði stjórnar félagsins. Allar mikilvægar ákvarðanir varðandi rekstur, fjárfestingar, skuldbindingar, kaup eða sölu eigna skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Sjóðurinn skal hafa sjálfstætt bókhald og vera ávaxtaður sérstaklega. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Rekstur sjóðsins skal standa undir sér.
Löggiltir endurskoðendur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og kjörnir skoðunarmenn reikninga, endurskoði reikninga Orlofssjóðs.
Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga ber ábyrgð á eigum sjóðsins. Verði Orlofssjóður lagður niður ráðstafar aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eigum hans.

12.gr. Úrsögn

Sjóðfélagi telst segja sig úr Orlofssjóði Fíh ef umsamin orlofssjóðsframlög skv. 3. gr. hætta að berast sjóðnum.
Sjóðfélagi getur ekki gert kröfu um hlutdeild í eigum sjóðsins við úrsögn.
Sjóðfélagar eru lífeyrisþegar, fagaðilar, atvinnuleitendur og öryrkjar, teljast segja sig úr sjóðnum þegar punktaeign þeirra er uppurin sbr. 3. gr.

Gildistaka og önnur ákvæði

Reglum Orlofssjóðs Fíh verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins. Samþykki aðalfundur breytingar á reglum sjóðsins verða þær kynntar á viðeigandi vettvangi og uppfærðar á vefsvæði félagsins.

Reglur þessar tóku gildi á aðalfundi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 18. maí 2017.

 

Áminning  - vinnureglur orlofssjóðs  Áminningarferli - flæðirit

 

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála