Hjukrun.is-print-version

Útgefið efni og gögn

 • 15. 12.2003

  Ályktun stjórnar Fíh um boðaðar uppsagnir á LSH

  tjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) lýsir þungum áhyggjum af samdrætti í þjónustu og fyrirhuguðum uppsögnum starfsfólks á Landspítala háskólasjúkrahúsi. Nú þegar Alþingi hefur gert hlé á störfum er ljóst að um frekari fjárveitingar til rekstrar LSH verður ekki að ræða. Uppsagnir allt að 200 starfsmanna blasa því við með þeirri skerðingu á þjónustu sem óhjákvæmilega mun fylgja í kjölfarið.

  Ályktanir

  Kjaramál

  Landspítali

  Ályktanir

 • 08. 12.2003

  Umsögn um frumvarp til laga

  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 2/1997 um Lífeyrissjóð hjúkrunarfræðinga.

  Umsagnir

  Kjaramál

 • 01. 12.2003

  Umsögn um frumvarp til laga

  Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, með síðari breytingum, 38. mál 130 löggjafarþings 2003-2004.

  Umsagnir

  Heilbrigðiskerfið

 • 23. 05.2003

  Ályktun fulltrúaþings um eflingu geðheilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni

  Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldið dagana 15. og 16. maí 2003 hvetur íslensk heilbrigðisyfirvöld að efla geðheilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni.

  Ályktanir

  Heilbrigðiskerfið

  Ályktanir

 • 23. 05.2003

  Ályktun fulltruaþings Fíh um vímuvarnir og íhlutunarstefnu 230503

  Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldið dagana 15. og 16. maí 2003 hvetur til þess að innan heilsugæslunnar verði mótuð heildstæð og uppbyggileg vímuvarna- og íhlutunarstefna.

  Ályktanir

  Forvarnir

  Heilsuvernd

  Ályktanir

 • 16. 05.2003

  Ályktun fulltrúaþings Fíh um úttekt á launamun karla og kvenna

  Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldið 15. og 16. maí 2003 krefst þess að ríkið láti nú þegar framkvæma úttekt á launamun karla og kvenna starfandi hjá stofnunum sínum. Sérstaklega verði skoðaðar og bornar saman mismunandi starfsstéttir með mikinn meirihluta karla annars vegar og mikinn meirihluta kvenna hins vegar.

  Ályktanir

  Kjaramál

  Ályktanir

 • 16. 05.2003

  Ályktun fulltrúaþings Fíh um eflingu heimahjúkrunar

  Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldið dagana 15. og 16. maí 2003 hvetur íslensk heilbrigðisyfirvöld til að efla þjónustu við þá sem búa á eigin heimilum og þarfnast aðstoðar vegna heilsumissis eða skertrar getu til sjálfsumönnunar.

  Ályktanir

  Heimahjúkrun

  Ályktanir

 • 16. 05.2003

  Ályktun fulltrúaþings Fíh um heimahjúkrun og hjúkrunarheimili

  Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldið 15. og 16. maí 2003 hvetur til þess að hraðað verði uppbyggingu heimahjúkrunar til aldraðra og hjúkrunarrýmum fjölgað

  Ályktanir

  Öldrunarhjúkrun og hjúkrunarheimili

  Ályktanir

 • 16. 05.2003

  Ályktun fulltrúaþings Fíh um fjárveitingar til hjúkrunarfræðimenntunar

  Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldið 15. og 16. maí 2003 krefst þess að stjórnvöld tryggi að fjárframlög til hjúkrunarmenntunar á Íslandi séu í fullu samræmi við sænska reiknilíkanið sem íslensk stjórnvöld nota við útdeilingu fjár til háskólamenntunar.

  Ályktanir

  Menntun

  Ályktanir

 • 16. 05.2003

  Ályktun fulltrúaþings Fíh um nám í erfðaráðgjöf

  Fulltrúaþing Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga haldið 15. og 16. maí 2003 beinir þeim tilmælum til Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri að skólarnir beiti sér fyrir því að komið verði á námi í erfðaráðgjöf við skólana,

  Ályktanir

  Menntun

  Ályktanir

 • 09. 02.2003

  Skýrsla sögu- og minjanefndar "Varðveisla og sýning hjúkrunarminja"

  efndinni er ætlað það hlutverk að skoða og ákveða á hvern hátt megi skrá og varðveita sögu hjúkrunar á Íslandi, svo og að leita leiða til að safna saman og varðveita minjar sem tengjast hjúkrun, með það í huga að stofnsetja minjasafn hjúkrunar.

  Landspítali

  Menntun

  Skýrslur

 • 09. 03.1999

  Mannekla í hjúkrun

  Skýrsla nefndar á vegum Félags íslenskra hjúkrunarfræðina og deildar hjúkrunarforstjóra sjúkrahúsa innan félagsins.

  Heilbrigðiskerfið

  Landspítali

  Mönnun

  Öryggi og gæði

  Skýrslur

 • 09. 04.1998

  Framtíðarskipan sjúkrahúsmála í Reykjavík

  Á undanförnum árum hafa umræður um aukna samvinnu eða jafnvel sameiningu stóru sjúkrahúsanna í Reykjavík verið áberandi. Á árinu 1991 skilaði ráðgjafafyrirtækið Ernst og Young skýrslu til stjórnar Ríkisspítala um framtíðarþróun sjúkrahússins.

  Landspítali

  Öryggi og gæði

  Skýrslur

 • 10. 11.1997

  Sameining heilsugæslustöðva og sjúkrahúsa sem eru í starfstengslum

  Skýrsla til stjórnar Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga frá nefnd um framtíðarskipan sjúkrahúsamála og um tengsl á þjónustu sjúkrahúsa og heilsugæslustöðva í framtíðinni.

  Heilbrigðiskerfið

  Heilsugæsla

  Landspítali

  Öryggi og gæði

  Skýrslur

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála