Fara á efnissvæði
Frétt

Framboð til stjórnar, nefnda og sjóða Fíh

Kjörnefnd Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) auglýsir eftir framboðum til stjórnar félagsins fyrir kjörtímabilið 2024-2026.

Óskað er eftir:

Þremur aðalmönnum og einum varamanni í stjórn Fíh

Þremur aðalmönnum í ritnefnd

Tveimur skoðunarmönnum reikninga

Stjórn Fíh

Stjórn Fíh fer með æðsta vald í málefnum félagsins á milli aðalfunda. Hlutverk stjórnar er að móta stefnu og megináherslur félagsins í samræmi við stefnumörkun og ákvarðanir aðalfundar. Stjórn ber ábyrgð á fjárreiðum félagsins og starfseminni gagnvart aðalfundi.

Framboðum til stjórnar Fíh skal fylgja stutt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu framboðs ásamt rökstuðningi um færni til að gegna stjórnarsetu. Kynning á frambjóðendum til stjórnar Fíh fer fram á samfélagsmiðlum Fíh að loknum framboðsfresti.

Ritnefnd

Hlutverk ritnefndar er að marka ásamt ritstjóra stefnu tímaritsins og annast umsjón með útgáfu þess. Nefndin velur sér formann og skiptir með sér verkum að öðru leyti.

Samkvæmt lögum félagsins er kosið til tveggja ára í senn, nema í tilfelli skoðunarmanna, þar er kosið til eins árs í senn. Hámarksseta í nefndum og stjórn er fjögur tímabil samfellt.

Aðalfundur 16. maí

Félagsfólk með fulla aðild eru kjörgengir í stjórn, sjóði, nefndir og ráð á vegum félagsins ef lög þessi eða landslög kveða ekki á um aðra skipan. Félagsfólk með fagaðild og lífeyrisaðild er kjörgengt í nefndir og ráð á vegum félagsins ef lög þessi eða landslög kveða ekki á um aðra skipan.

Kosning fer fram á aðalfundi félagsins, 16. maí 2024. Framboðsfrestur er til og með 18. apríl 2024. Boðið verður upp á streymi af aðalfundinum og rafrænar kosningar líkt og síðustu ár fyrir þá sem ekki eiga heimangengt.

Allar tillögur til lagabreytinga og önnur mál sem félagsfólk óskar eftir að tekin verða fyrir á aðalfundi, þurfa að berast stjórn félagsins fyrir miðnætti fimmtudaginn 18. apríl og sendist á netfangið formadur@hjukrun.is.

Framboð tilkynnist til kjörnefndar í netfangið kjornefnd@hjukrun.is. Frambjóðendur eru beðnir um að skila til kjörnefndar fullu nafni, kennitölu, símanúmeri og netfangi.