Fara á efnissvæði

Trúnaðarmannaráð

Í trúnaðarmannaráði sitja í heild 18 fulltrúar auk starfsmanna kjara- og réttindasviðs Fíh. Trúnaðarmannaráð er samninganefndum Fíh innan handar við gerð kjarasamninga.

Skipan í trúnaðarmannaráð tekur mið af viðsemjendum Fíh í miðlægum kjarasamningum. Allir trúnaðarmenn geta gefið kost á sér í trúnaðarmannaráð fyrir hönd síns sviðs eða heilbrigðisstofnunar. Kosið er í ráðið á tveggja ára fresti fyrir 1. mars þau ár sem standa á oddatölu.

Trúnaðarmannaráð

HSN 

Anita Ragnhild Aanesen

HH

Asdis Eckardt 

HSS

Auður Indíana Jóhannesdóttir 

Landspítali

Ása María Guðjónsdóttir

HSS

Bryndís Gísladóttir 

Landspítali

Ester Eir Guðmundssóttir 

Landspítali

Fanný B. Miiller Jóhannsdóttir 

SFV/Hrafnista

Guðrún Birna Jónsdóttir

HSu

Guðrún María Þorsteinsdóttir 

HVE

Gunnfríður Ólafsdóttir 

Landspítali 

Gyða Valdís Guðmundóttir 

SAk

Heiða Hauksdóttir

HSA

Ragnheiður Jara Rúnarsdóttir

Landspítali

Sólveig Helga Ákadóttir 

SAk

Sólveig Tryggvadóttir

Starfsreglur trúnaðarmannaráðs Fíh

Markmið

Markmið með trúnaðarmannaráði Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) er að til staðar sé formlegt bakland fyrir starfsmenn kjara- og réttindasviðs og samninganefnd félagsins við stefnumótun í kjaramálum og kjarasamningagerð.

Hlutverk

• Vinna að áherslum Fíh í kjaramálum.

• Vinna við miðlæga kjarasamninga og stofnanasamninga.

• Vinna að undirbúningi kröfugerðar Fíh á hverjum tíma með starfsmönnum kjara- og réttindasviðs.

• Að vera samninganefnd Fíh innan handar við undirbúning að kröfugerð Fíh á hverjum tíma.

• Vera ráðgefandi varðandi gerð kjarasamninga

Samsetning trúnaðarmannaráðs

Í ráðinu sitja í heild 18 fulltrúar auk starfsmanna kjara- og réttindasviðs Fíh. Skipan í ráðið tekur mið að viðsemjendum Fíh í miðlægum kjarasamningum.

• Frá ríki, stofnunum þar sem hjúkrunarfræðingar vinna samkvæmt kjarasamningi við fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs, sitja fulltrúar frá hverri heilbrigðisstofnun ríkisins. Sex fulltrúar Landspítala (einn frá hverju klínísku sviði) og einn af hverri heilbrigðisstofnun; Sjúkrahúsinu á Akureyri, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Heilbrigðisstofnun Vestfjarða, Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Heilbrigðisstofnun Austurlands og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

• Frá öðrum viðsemjendum þ.e. Reykjavíkurborg, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu (SFV) og Reykjalundar situr einn fulltrúi frá hverjum viðsemjanda.

Kosning

• Allir trúnaðarmenn geta gefið kost á sér fyrir sitt svið/heilbrigðisstofnun í ráðið.

• Kosið er í ráðið á tveggja ára fresti fyrir 1. mars á ári sem stendur á oddatölu.

• Umsjón með kosningu hefur kjara- og réttindasvið Fíh.

• Formaður Fíh sendir skipunarbréf til fulltrúa trúnaðarmannasráðs að kosningu lokinni.

• Vinnuveitenda verður send staðfesting á kjöri viðkomandi í trúnaðarmannaráð.

• Trúnaðarmanni í trúnaðarmannaráði er heimilt að sækja þing, fundi, ráðstefnu og námskeið á vegum félagsins í allt að eina viku einu sinni á ári án skerðingar á reglubundnum launum. Þeir sem eru í samninganefnd fá leyfi til að sinna því verkefni án skerðingar á reglubundnum launum.

Starfsemi

• Ráðið er ekki með fasta fundartíma heldur er það kallað til funda eftir því sem þurfa þykir.

• Fundir fara fram í salarkynnum Fíh eða hjá Ríkissáttasemjara, allt eftir aðstæðum.

• Kjara- og réttindasvið Fíh mun hafa umsjón með ráðinu, þ.e. tíma- og viðveruskráningu, fundargerðir, greiðslur o.fl.

Umbun

Fyrir setu á fundum trúnaðarmannaráðs er greitt tímakaup skv. verklagsreglum Fíh um nefndarstörf. Ferðakostnaðar vegna fundarsóknar er jafnframt greiddur skv. verklagsreglum Fíh.

Tilkynningar um trúnaðarmenn