Fara á efnissvæði

Stofnanasamningar

Kjarasamningar Félag íslenskra hjúkurnarfræðinga við ríkið eru tvískiptir, annars vegar eru gerðir miðlægir kjarasamningar sem kveða almennt á um réttindi og skyldur, orlof, veikindarétt, miðlægar hækkanir o.þ.h. og hins vegar stofnanasamningar við einstakar stofnanir sem kveða m.a. á um röðun starfa hjúkrunarfræðinga, mat á menntun og starfsaldri.

Ríki

Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu

Hvað er stofnanasamningur?

Stofnanasamningur er sérstakur samningur milli stofnunar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og er hluti af miðlægum kjarasamningi. Honum er meðal annars ætlað að tryggja þróun og stuðla að skilvirkara launakerfi sem tekur mið af þörfum og verkefnum stofnunar og starfsmanna hennar.

Í stofnanasamningi er samið um grunnröðun starfa í launaflokka og þrep og hvaða þættir og/eða forsendur skuli ráða röðun. Starfslýsing er ein af forsendum röðunar starfa í launaflokka og skal hún endurskoðuð í takt við þróun viðkomandi starfs. Við grunnröðun starfa bætast við persónubundnir þættir til hækkunar, s.s. viðbótarmenntun og starfsreynsla, og tímabundnir þættir sem geta t.d. verið umframábyrgð vegna sérstaka verkefna og/eða frammistaða.

Viðræður um stofnanasamninga fara fram undir friðarskyldu, þ.e. ekki er hægt að beita verkfalli til að þvinga fram breytingar á honum sem slíkum. Hjá Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga eru gerðir stofnanasamningar við ríkisreknar stofnanir og stofnanir sem veitt hafa Samtökum fyrirtækja í velferðarþjónustu kjarasamningasumboð.

Kjarasamningar og launatöflur